Norrman, Jan (1933 - 2001) [sv]

Other languages: Norrman, Jan (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Jan Norrman (1933-2001) var arkeolog, fornminnesinventerare, antikvarie och fotograf vid Riksantikvarieämbetet 1963-1998. Från 1965 var Jan Norrman ansvarig för flygdokumentation vid Riksantikvarieämbetet. [sv]
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:59:17
08/06/2024 05:58:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/739b4cf3-2c9f-4ec0-b1a4-979bda053355 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norrman, Jan
Swedish

First name
Jan Erik
Swedish

Last name
Norrman
Swedish

Description
Jan Norrman (1933-2001) var arkeolog, fornminnesinventerare, antikvarie och fotograf vid Riksantikvarieämbetet 1963-1998. Från 1965 var Jan Norrman ansvarig för flygdokumentation vid Riksantikvarieämbetet.
Swedish

Birth
23/07/1933 , , Björkvik, Katrineholms kommun, Södermanlands län [sv],

-Time
23/07/1933
-Place reference
, , Björkvik, Katrineholms kommun, Södermanlands län [sv],
--Place (text)
Björkvik, Katrineholms kommun, Södermanlands län
Swedish
Death
09/10/2001 , , Gustavsberg, Värmdö kommun, Stockholms län [sv],

-Time
09/10/2001
-Place reference
, , Gustavsberg, Värmdö kommun, Stockholms län [sv],
--Place (text)
Gustavsberg, Värmdö kommun, Stockholms län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Jan Norrman (1933-2001) var arkeolog, fornminnesinventerare, antikvarie och fotograf vid Riksantikvarieämbetet 1963-1998.
Från 1965 var Jan Norrman ansvarig för flygdokumentation vid Riksantikvarieämbetet.
Under 1998 och 1999, efter sin pensionsavgång, genomförde han två perioder med flygfotografering av riksintresseområden på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

Motiven för Jan Norrmans flygfotografering var bland annat naturreservat, riksintresseområden, världsarv, fornminnen, byggnader, städer och industriminnen. Han utförde flygdokumentation inför större markexploateringar men också som dokumentation för framtiden av samtidens kulturlandskap.

Som markfotograf dokumenterade han främst vid arkeologisk uppdragsverksamhet och fornminnesinventering, ofta i Norrland. Han deltog som handläggare och fotograf vid de arkeologiska undersökningarna i samband med sjöregleringarna i Norrland på 1960-talet.

Swedish

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Occupation specification
Arkeolog, fornminnesinventerare
Swedish

Photographer 1963 01/07/1998

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1963 01/07/1998

--Earliest time
1963
--Latest time
01/07/1998
-Employed as
Ansvarig flygfotograf från 1965
Swedish
Photographer 1998 1999
två perioder under 1999 Swedish National Heritage Board (RAÄ - Government agency) Flygfotograf

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1998 1999

--Earliest time
1998
--Latest time
1999
-Dating comment
två perioder under 1999
Swedish

-Employed as
Flygfotograf
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
Reference
Riksantikvarieämbetet
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2013
Swedish

DigitaltMuseum
021036438296
-Id
021036438296
-System
DigitaltMuseum