Anderson, Karl (1867 - 1913) [no]

Anderson, Karl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:58
15/01/2022 02:05:03
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/737f4eb3-ee2f-4c11-954d-c9b551cdef1c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anderson, Karl
Norwegian bokmål

First name
Karl
Norwegian bokmål

Last name
Anderson
Norwegian bokmål

Alternative name
Andersen, Karl
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1867

-Time
1867
Death
1913

-Time
1913
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Varberg i Sverige 1867, d. i Follebu 26.03.1913. G. m. Ragnhild Strøm. Elev hos Szacinski fra 1893, deretter hos H. Ingeberg. Stiftet sammen med Augusta Sand firmaet "A:son Sand" 15.10.1898, men bilder signert "A:son Sand", "Taget i September 1897" er kjent. Tok 1900 patent på retusj på fotografier, fikk i 1901 Dansk Fot. forenings sølvmedalje. I 1903 ble han hoffotograf. Holdt kurser i moderne fotografi i 1909. Skal også etter sigende ha hatt atelier i Roma (ikke bekreftet). Ved hans død i 1913 ble firmaet overtatt av hans enke og drevet av henne inntil alt gikk tapt i en redselsfull brannkatastrofe i november 1938 og to av medarbeiderne omkom. Brukte også signaturen "Andersons Atelier".

Virkested:
1897-1909: Oslo; Kongensgade 22.
1898-1913: Oslo; Hægdehaugsveien 32, Hj. Oscarsgade.
1897-1909: Oslo; Homansbyen.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Grindland, Kari: Post mortem-fotografier, i Bildet lever 6, Oslo 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
79

-Id
79
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004870

-Id
021036004870
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål