Bensow, Folke (1886 - 1971) [sv]

Bensow, Folke (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:04
02/07/2022 00:14:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/71fa27c0-9557-4b8f-8470-897106701289 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bensow, Folke
Swedish

First name
Folke
Swedish

Last name
Bensow
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19/02/1886 , , Gustavi [sv]

-Time
19/02/1886
-Place reference
, , Gustavi [sv]
--Place (text)
Gustavi
Swedish
Death
18/06/1971 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
18/06/1971
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen i Göteborg 1904.
CTL 1909, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
Kunstakademiet i Köpenhamn 1910-1911.
KKH/A 1912, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet 1913-1931.

Andra uppdrag: Fastighetsförvaltare hos Ab Pripps & Lyckholm i Göteborg från 1931.
Reservkapten.Resor: Tyskland, Italien, Österrike, Grekland och Egypten.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1918, Väveri på Laxholmen i Norrköping.
1919, Carl Eldhs ateljé.

Verk ett urval:
Holmens väveri på Laxholmen (strykjärnet) Norrköping 1917.
Ungkarlshotellet Gothia, Göteborg 1917.
Restaurering av Hjulsta corps de logis i Uppland 1918.
Formgivning av parkmöbler för Näfveqvarns bruk .
Pripps restaurant på jubileumsutställning i Göteborg 1923.
Siloanläggning vid Pripps, Göteborg 1932.
Kolsyrefabrik i Sävenäs 1934.
Apotekarnes vattenfabrik, Gårda, Göteborg 1934.
Siloanläggning vid Klippan, Göteborg 1938.
Folkskola i Stenbäcken 1922.
Folkskola i Hallstavik 1924.
Bostads- och affärshus i Strömstad 1926.
Restaurering av Väja herrgård, Ångermanland 1924.
Snäckgärdsbadens hotell och restaurant i Visby 1930.
Arbetare-, förmans- och tjänstemannabostäder för Skönviks bolag, Marma Sågverks AB och Dynäs AB.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 796.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 22 och 323.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 35.
Teknisk tidskrift - Arkitektur 1920, Rumskonsten på verkstadens utställning. Moderna gjutjärnsprodukter från Näfveqvarns bruk.
Dagens Nyheter 1971-06-29.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
360

-Id
360
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075807

-Id
011034075807
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish