Nilsson, Georg A (1871 - 1949) [sv]

Nilsson, Georg A (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:38
21/11/2020 00:48:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/71dcc5fa-4b2b-4392-b20e-5c35bfc71b92 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nilsson, Georg A
Swedish

First name
Georg A
Swedish

Last name
Nilsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/10/1871 Malmö (Stad) [sv]

-Time
09/10/1871
-Place reference
--Place
Swedish
Death
11/11/1949

-Time
11/11/1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Malmö 1891.
KTH 1891-1895, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1895-1898, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt i Överintendentsämbetet och Byggnadsstyrelsen 1907-1922, byggnadsråd och chef för intendentbyrån 1922-1937, tillförordnad generaldirektör och chef för Byggnadsstyrelsen 1936.

Andra uppdrag: Sakkunnig rörande normalritningar till skolanläggningar för folkskolor 1918-1920.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH 1899-1902, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Amiralitetskyrkan i Karlskrona 1899, motto EX, 3:e pris.
S:t Johannes kyrka i Malmö 1900, motto Södervärn, 3:e pris.
Omslag till Tekniska tidskrift - Arkitektur och Dekorativ Konst 1900, pris, utfört.
Fabriksmärke för Södertelge verkstäder 1901, 2:a pris.
Kyrka i Eskilstuna 1901-1902.
Kyrka i Örnsköldsvik 1902, motto M.N., 2:a pris.
Adolf Fredriks församlingshus i Stockholm 1902, 2:a pris.
Ny kyrka och församlingshus för Östermalms församling, Engelbrektskyrkan i Stockholm 1906, motto Croix, 3:e pris för församlingshuset.
Borås rådhus 1907, motto Bellum est bellum, inköp.
Folkskola i Härnösand 1908, motto 88, 1:a pris, ej utfört.
Högalidskyrkan i Stockholm 1911, inbjuden tävling, ej utfört.
Folkskola i Kalmar 1912, motto Simplicitas.
Timmermansordens hus i Stockholm, motto Tim, 1:a pris, ej utfört.
Katarina realskola i Stockholm, förslag i inbjuden tävling 1925.
Katarina realskola i Stockholm 1927-1928, inköp.
Halmstads rådhus, motto Hjärter tre, inköp.

Medlemskap: STF från 1891, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1909-1911.
SBF från 1900, Stockholms Byggnadsförening.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1923 sid 41, Högalidsskolan i Stockholm; ibid år 1932 sid 65 och 66, Folkskola i Skarpnäck och Norra Kommunala Mellanskolan i Stockholm.

Verk ett urval:
Matteus folkskola, Norrtullsgatan 18, Stockholm 1898-1902.
Luth & Roséns elektriska AB, Stockholm, modellmagasin 1904, rivet, gjuteri, maskinhall, stall och verkstadsbyggnad 1906-1909, stall verkstadsbyggnad och maskinhall, med undantag för en långfasad, rivna.
Rudolf Sachs hus, Regeringsgatan 9, Stockholm 1905, ombyggnad för Felix Sachs, bl a ny butiksfasad, påbörjad 1909, huset rivet 1910 för affärs- och kontorshus (Felix Sachs hus) 1910-1912, rivet, huvudfasaden återuppsatt 1988-1989 på nybyggnad Drottninggatan 33.
Samskola i Vimmerby 1906.
Bostadshus (G A Nilssons hus), Regeringsgatan 88, Stockholm 1906-1907.
Begravningskapell vid Nacka kyrka 1907-1908.
Realskola i Falkenberg 1909, riven efter brand.
Folkskola, nu Linnéskolan, Eksjö 1908-1910.
Adolf Fredriks folkskola, Dalagatan 14 - Tegnérgatan 44-46, Stockholm 1910.
Djursholms samskola 1910, tillbyggnad 1929-1930.
Restaurering Nora kyrka, Tärnsjö 1908-1911, Lingbo kyrka 1909-1913, Hovs kyrka 1909-1914, Angerdshestra kyrka 1910-1911, Sparrsätra kyrka 1910-1914 m fl.
Samskola i Hedemora 1915, nu Vasaskolan.
Midsommarkransens folkskola, Stockholm 1915.
Folkskola i Enskede, Stockholm 1915, tillbyggnad, 1922-1923.
Folkskola i Örby, Stockholm 1914-1915.
Folkskola i Långbrodal, Stockholm 1914-1915.
Midsommarkransens folkskola, Stockholm 1915, tillbyggnad 1921.
Barnkolonin Fängenhällarna, Ludvika, f Stockholms fjällkolonier 1915.
Högalids folkskola, Folkskolegatan 11-13, Stockholm 1921.
Blommensbergs folkskola, Stockholm 1921.
Smedsslättens folkskola, Stockholm 1925.
Alviks folkskola, Stockholm 1925.
Folkskola i Johannesdal, Stockholm 1925, nu Mälarhöjdsskolan, etapp 1, 1930 etapp 2.
Hjorthagens folkskola, Jägmästargatan 2, Stockholm 1925.
Norra kommunala mellanskolan på Kungsholmen, Fridhemsplan, Stockholm 1927, nu Fridhemsplans gymnasium.
Skarpnäcks folkskola, Kärrtorpsvägen 64, Stockholm 1929-1930, nu Skarpnäcks gamla skola.
Folkskola i Hofors 1930, nu Högtomtaskolan.
Sollefteå gymnasiebyggnad 1932-1934.
Folkskola i Arboga 1937-1938, nu Engelbrektsskolan.
Ombyggnad av Riksdagshuset i Stockholm 1938-1942.
Gästrikland, Åmots kyrka, Ockelbo sn 1915–1916.
Västergötland, Baltaks kyrka 1916–1917.
Utförlig verkförteckning i Martin Rörbys bok.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 394.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1390.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 123.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Vilhelm Lindvall, Vilhelm: Arkitekt Georg A Nilsson och tillkomsten av Matteus folkskola, Historia C1, VT 1981.
Marklund-Nilsson, Jesper: G A Nilssons hus. Regeringsgatan 88, Italien Större 8. Bebyggelsehistoria, Stockholms universitet, VT 1987.
Rörby, Martin: Georg A Nilsson. Arkitekt. En bokpresentation. Sollentuna 1988.
Rörby, Martin: Georg A Nilsson. Arkitekt. Stockholm, 1989.
Emanuelsson m fl: Barnkolonin Fängenhällarna. Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet 1993:1.
Strömberg, Per m fl: Arkitektur i Sollefteå. Sollefteå kommun 2001.
H8D 1926:29.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1899 sid 84, Amiralitetskyrkan, Karlskrona. Tävling; ibid år 1900 sid 108, S:t Johannes kyrka, Malmö. Tävling; ibid år 1901 sid 65, Adolf Fredriks församlings nya folkskola; ibid 1902 sid 70, Ny kyrka i Örnsköldsvik. Tävling; ibid år 1902 sid 91, Församlingshus för Adolf Fredrik. Tävling.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1906 sid 105, Engelbrekts församlingshus. Tävling; ibid år 1907 sid 17, Borås rådhus. Tävling; ibid år 1908 sid 126, Folkskolebyggnad i Härnösand. Tävling.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1912 sid 113, Nybyggnad för Timmermansorden. Tävling.
Swedish

Primus
504

-Id
504
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077011

-Id
011034077011
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish