Blanck, Nils (1884 - 1965) [sv]

Blanck, Nils (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
27/02/2021 00:27:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/70a6ca49-cc25-4808-a2a5-7e5e63a330f7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blanck, Nils
Swedish

First name
Nils
Swedish

Last name
Blanck
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
22/10/1884 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
22/10/1884
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
31/01/1965

-Time
31/01/1965
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen 1904.
KTH 1905-1907 och 1908-1910, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH/A 1910-1913, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Kanslersmedalj.

Verksamhet: Anställd hos Elis Benckert 1912-1913, hos Ivar Tengbom 1913-1915, hos stadsingenjör Albert Lilienberg i Göteborg 1916.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1916.
Länsarkitekt i Malmöhus och Kristianstads län 1922-1949.
Amanuens vid Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1919.

Andra uppdrag: Extra värderingsman vid Stockholms stads brandförsäkringskontor 1920.

Medlemskap: STF från 1909, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1914, Några av Elis Benckerts efterlämnade arbeten; ibid år 1915, Stockholms södra begravningsplats, tävlan om utvidgning; 1917, Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg (tillsammans med A Nilsson); ibid år 1917, Ordnandet av Klaraviken i Stockholm; ibid år 1918, Dansk nutidsarkitektur; ibid år 1921, Kungsträdgårdstävlan.
Byggmästaren, 1925, Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814 av Arvid Baeckström; ibid år 1926, Några synpunkter på byggnadskonsten i Skåne; ibid år 1926, Prästgård i västra Ingelstad; ibid år 1926, Docent Edlings hus i Lund; ibid år 1926, Konserthustävlan i Hälsingborg; ibid år 1928, Gammal och ny kyrkogårdskonst i Skåne; ibid år 1929, Bygge og boligutstilling i Köpenhamn med anledning av Akademisk Arkitektföreningens 50-åriga tillvaro; ibid år 1931, Teori och praktik; ibid år 1931, Tävling om enklare hustyper för sydöstra Skåne; ibid år 1931, Lunds universitets institutionsbyggnader; ibid år 1931, Arkitekturens vildmarker; ibid år 1932, Pristävlingen om Gustaf Adolfs torg i Malmö; ibid år 1934, Hälsingborgsmötet; ibid år 1936, Ångcentral i Malmö; ibid år 1938, 6 års erfarenhet av de nya byggnadsförfattningarna; ibid år 1952-A, Tävlingen om församlingsbyggnad för Västra Skrävlinge.

Verk ett urval:
Byggnad för geologiska och geografiska institutionen vid Lunds universitet 1929-1930.
Länsstyrelsens hus i Malmö.
Restaurering av Malmöhus slott (tillsammans med E Lundberg).
Trolle-Ljungby k:a.
Barkåkra k:a.
Smörkontrollstationen, Malmö 1934.
Ångcentral för Sydsvenska kraft AB, Malmö 1933.
Ritningar och förslag till stadsplaner, kyrkogårdar, urnlundar och privatbyggnader.
Byggnader för telegrafverket, Gråbrödrag 6, Malmö 1942-1943.
Burspråket på Stora Södergatan 5, Malmö 1932.
Etsningar.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 734.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1431.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lagerström, Sten (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1967. Stockholm, 1966.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Svensk uppslagsbok.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1919, Hur kunna nedbringa byggnadskostnaderna.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet.
Tykesson, Tyke L och Staaf, Björn Magnusson: Arkitekterna som formade Malmö, Stockholm 1996.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Swedish

Primus
381

-Id
381
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075870

-Id
011034075870
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish