Widmark, Gustaf (1885 - 1967) [sv]

Widmark, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:45
30/05/2020 00:31:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6de3b2f3-c479-442e-9789-46613fac3972 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Widmark, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Widmark
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
16/12/1885
-Place reference
--Place
Death
-Time
26/04/1967
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Helsingborg 1904.
KTH 1904-1907, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, mekaniska linjen.
Utlandspraktik i Kassel, Tyskland 1910-1911, Paris 1911-1912 och London 1913-1914.
ETH 1912-1913, Tekniska högskolan i Zürich.
The Architectural Associations School of Architecture, London, 1913-1914.
Konstakademien i Köpenhamn 1916-1919.

Verksamhet: Konstruktör vid Helsingborgs mekaniska verkstad, 1907-1910.
Byggnadsingenjör hos arkitekt Ernst Torulf, Göteborg, 1914-1916.
Egen arkitektverksamhet i Helsingborg från 1919.
Arkitekt för Mariakyrkan i Helsingborg.
Arkitekt vid Landskrona fästning 1926-1939.

Andra uppdrag: Ledamot av styrelsen i Sveriges fastighetsägareförbund 1940-1956.
Ledamot av kyrkogårdsnämnden i Helsingborg 1924-1955, ordförande 1943-1948.
Kyrkofullmäktig i Maria församling 1932-1954, kyrkorådet 1943-1959, kyrkvärd 1952-1959.
Ledamot av byggnadsnämnden i Helsingborg 1932-1953 och estetiska nämnden 1945-1955.
Ledamot av stadsfullmäktige i Helsingborg 1947-1950.
Medarbetare i Svensk uppslagsbok.
Med flera offentliga uppdrag.

Medlemskap: STF 1906-1914, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, ledamot av styrelsen 1935-1938.
Initiativtagare till och ledare för Gillet Gamla Helsingborg till 1967.
Frimurare.
Helsingborgsmedaljen, 1956.

Egna skrifter: Släkten Widmark från Lövånger, 1930.
Världshistorien i grafisk framställning, 1933.
Sveriges historia i grafisk framställning, 1933.
Danmarks historie i grafisk Fremstilling, 1933.
S:ta Maria kyrkas tidstavla, 1962.
Byggmästaren 1926 sid 22, Disponent Henry Dunkers hus, Hälsingborg; ibid 1926 sid 198, Konserthustävlan i Hälsingborg ur stadsplanesynpunkt; ibid 1928 sid 46, Soldathemmet i Helsingborg; ibid 1934 sid 131, Affärs- och bostadshus kv Kullen västra, Hälsingborg; ibid 1934 sid 132, Helsingborgs Dagblads hus kv Färjan, Hälsingborg; ibid 1934 sid 133, Bostadshus, kv Prins Georg, Hälsingborg; ibid 1934 sid 134, Bostadshus, kvarteret Ryssland södra, Hälsingborg.
Ett flertal artiklar i kalendrar, tidskrifter och dagspress.

Verk ett urval:
Alla byggnader i Helsingborg om inte annat anges.
Vanföreanstaltens skolhem i Raus plantering, 1915.
Villa Hevea för disponent Henry Dunker, Tegnérgatan 2, 1922.
Villa, Karl X Gustavs gata 47, 1922.
Asylbyggnaden Österhemmet, 1925.
Soldathemmet vid Berga, 1927.
Affärs-, kontors- och restaurangbyggnad, kv Färjan 4, Drottninggatan 20-22, Norra Strandgatan 21-23, 1929-1930, byggt för Helsingborgs Dagblad.
Affärs- och bostadshus, Nedre Långvinkelsgatan 11, Fågelsångsgatan 1, 1928.
Affärs- och bostadshus, gamla EPA-varuhuset, kv Sockerbruket 3, Kullagatan 26, 1930.
Nya Tullkammaren, Norra Hamngatan, 1937.
Flerbostadshus, Föreningsgatan 31, Pålsjögatan 10, 1929-1930.
Flerbostadshus, Villatomtsvägen 5, 1931.
Fyra flerbostadshus, Röamöllagatan 65-73, Tågagatan, 1932.
Flerbostadshus, Södra Tvärgatan 4-6, 1932-1933.
Flerbostadshus, Församlingsgatan 2-6, Södra Tvärgatan 8, Furutorpsgatan 43-45, 1933-1934.
Flerbostadshus, affär, Kullagatan 32, 1932.
Flerbostadshus, Södergatan 13, Gasverksgatan, 1933.
Flerbostadshus, Sjöcronas plats 3, 1934.
Flerbostadshus, Övre Eneborgsvägen 24-28, Bjäregatan, 1935.
Flerbostadshus, Södergatan 73, Furutorpsgatan 33, 1935.
Tre flerbostadshus, Brommagatan 38, 40, Stampgatan 19, 17, 1934-1937.
Villa, Sofierovägen 9, 1938.
Flerbostadshus, Pålsgatan 4-6, 1938.
Flerbostadshus, Magnus Stenbocksgatan 31 A-C, 1943.
Flerbostadshus, Magnus Stenbocksgatan 20-26, 1939.
Flerbostadshus, Traktörsgatan 19, 1941.
Flerbostadshus, Viskgatan 18, 1941.
Flerbostadshus, Kristinelundsgatan 2, Berzeliusgatan 1, 1942.
Mariakyrkans dopkapell och sakristia, 1953.
Fabriks-, kontors- och lagerhus för Helsingborgs Gummifabrik och Zoégas kaffe.
Restaurering och tillbyggnad av Jacob Hansens hus, 1927.
Restaurering av Henckelska gården.
Utformning av Tycho Brahebrunnen, 1927.
Dopfuntar i St Harrie och Virke kyrkor 1950-1958.
Spegeldammen med psalmpelaren på Pålsjö kyrkogård 1958.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 791 och 1422.
Burling, Ingeborg (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1963. Stockholm, 1962.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Katzeff, Adam: Tågaborg - bebyggelse och stadsplan t o m 1949.
Helsingborgs bevaringskommitté: Helsingborgs stadskärna. Bevaringsprogram 1985.
Helsingborgs museum: Bevarandeprogram för Västra Tågaborg, 1995.
Bjellvi, Mattias och Iacobi. Johan: Funktionalistisk bebyggelse i Helsingborg 1929-1943, 1996.
Helsingborgs Dagblad 1967-04-28, nekrologer av Axel Westin och Erik Bergengren.
Sydsvenska Dagbladet 1967-04-28, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1393

-Id
1393
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077576

-Id
011034077576
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish