Gihbsson, Christian (1857 - 1902) [no]

Gihbsson, Christian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:09
25/06/2022 01:45:44
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6d2235b9-6e9f-41f2-9713-35190b8ad178 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gihbsson, Christian
Norwegian bokmål

First name
Christian
Norwegian bokmål

Last name
Gihbsson
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1857

-Time
1857
Death
1902

-Time
1902
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 15.05.1857 - død 28.12.1902.
Født i Trelleborg, d. i Helsingfors. Het opprinnelig Jepsson. G. 1891 m. Signe Holth (1871-1963) svigerinne av J. L. Nerlien, 4 sønner hvorav 2, Rolf (1892-) og Leif (1894-1965) ble direktører hos Nerlien. Utdannet i Tyskland og Østerrike, var i begynnelsen av 1880-årene ansatt hos Aron Jonasson i Gøteborg. Kom til Christiania i slutten av 1880-årene og kjøpte 1888/89 R. Ovesens forretning, startet i 1879. Denne drev han til 1898, da han solgte den til L. Forbech. Reiste så til Finland i 1900, hvor han til 1902 var ansatt som fotograf i "Atelier Apollo" i Helsingfors. Tidligere hadde han en kort periode (1896-97) drevet et atelier i Helsingør, mens Olaf Foss drev atelieret i Christiania. Sølvmedalje Skien 1891. Var en av stifterne av Fagfotografernes Forening i 1894, og foreningens første formann. Forbech solgte firmaet i 1911 til O. Rasch, men kjøpte det tilbake i 1917 og drev det til 1921 da det ble overtatt av H. Wickman. I 1960-årene ble Wickmans slektning Arne Moberg partner, men da han kort tid etter ble syk, kom Arthur Andersen inn som medinnehaver, med Moberg som "sleeping partner". I 1972 ble Mobergs del kjøpt av Bjørn Blegen, som i 1975 også kjøpte Andersens del, slik at han driver firmaet alene.

Virkesteder:
1891 ca: Oslo; Carl Johans Gade 19
1894 ca-1898: Oslo; Carl Johans Gade 35
1894 ca-1898: Oslo; Carl Johans Gade
1888 ca-1898: Oslo: Kongens Gade 13 Ovesens Eft.

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Huller! 2000.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
784

-Id
784
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006020

-Id
021036006020
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
8C299078-0672-4BD0-BBA6-83BD5075292C

-Id
8C299078-0672-4BD0-BBA6-83BD5075292C
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål