Hawerman, Ernst (1890 - 1964) [sv]

Other languages: Hawerman, Ernst (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:09:38
20/04/2024 01:14:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6bdfde46-23ff-4f0d-b25f-321aa5da6bf5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hawerman, Ernst
Swedish

First name
Ernst
Swedish

Last name
Hawerman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
22/04/1890 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
22/04/1890
-Place reference
--Place
Death
31/05/1964 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
31/05/1964
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Specialstuderande vid KTH 1913-1917, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm från 1917.
Biträdande arkitekt vid Stockholms stadshusnämnd 1919-1922.
Extra arkitekt vid Stockholms stads byggnadsnämnd 1922-1923.
Anställd hos Ragnar Östberg i Stockholm 1924-1935.
Vice stadsarkitekt i Stockholm och länsarkitekt i Stockholms län.
Anställd vid riksdagshuskommittén från 1936.
Samarbete med Nils G:son Friberg (Friberg-Hawerman).Resor: Danmark, Tyskland, England, Frankrike och Italien.

Medlemskap: STF 1917-1934, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren, 1944, Kv Barkskeppet 1, kv Katoden 3 (med Friberg), IVA:s försöksstation, Stockholm (med Friberg).

Verk ett urval:
Linnég 19, Stockholm 1936-1937 (med Friberg).
Artillerig 18, Stockholm 1938-1939; (med Friberg).
Grevtureg 40-42, Stockholm 1939-1940 (med Friberg).
Nils Johan-huset, Krukmakarg 15-23, Stockholm (med Friberg).
Kv Barkskeppet 1, Hägerstensåsen, Stockholm 1940 (med Friberg).
Kv Katoden, Västberga, Stockholm 1944 (med Friberg).
IVA:s försöksstation 1945 (med Friberg).
Patentverket, Valhallav 136, Stockholm 1946-1947, tillbyggnad (med Friberg).

Swedish

Child Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 914.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Backström, Sven och Ålund, Stig: Fyrtiotalets svenska bostad. Uppsala, 1950.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
305

-Id
305
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076437

-Id
011034076437
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish