Anderberg, Axel (1860 - 1937) [sv]

Anderberg, Axel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:55
06/08/2022 00:11:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/697dfe2a-9b8c-4d99-8309-2b6b2105af9f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anderberg, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Anderberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
27/11/1860 Kristianstad (Stad) [sv], ,

-Time
27/11/1860
-Place reference
Kristianstad (Stad) [sv], ,
--Place
Death
27/03/1937 Rotebro (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
27/03/1937
-Place reference
Rotebro (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Gymnasium i Stockholm.
TS, Tekniska skolan i Stockholm.
KTH 1880-1884, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1884-1886, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Förestånd för teaterbyggnadskonsortiets arkitektkontor 1891-1898 (Operan).
Vetenskapsakademiens arkitekt från 1923.

Tävlingar: Konstslöjdsmuseum i Göteborg 1901, 2:a pris.
Riksbanksbyggnad i Uppsala 1902, 2:a pris.
Göteborg högskola 1902, 2:a pris.
Kyrka i Örnsköldsvik 1902, 3:e pris.
Församlingshus för Adolf Fredrik i Stockholm 1902, 3:e pris.
Nybyggnad för Timmermansorden i Stockholm 1912 tillsammans med E Kjellin, 2:a pris.
Städernas Allmänna Brandstodsbolag, Skeppsbron i Stockholm 1899, 3:e pris.
Amiralitetskyrkan i Karlskrona 1899, 1:a pris.
Stadshuset i Norrköping 1899, 1:a pris.
Kristianstads sparbank 1898, 1:a pris.Resor: Tyskland, Frankrike och Italien 1887-1888.

Medlemskap: STF 1884-1890, Svenska Teknologföreningen.
FrKA 1906, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
KK 1888, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1903, Dahlgrenska stiftelsen; ibid år 1903, Maria församlingshus; ibid år 1904, Linköpings nya teater; ibid år 1907, Oscarsteatern i Stockholm; ibid år 1917, Naturhistoriska riksmuseets nya byggnad; ibid år 1907, Johanneskyrkan i Malmö.

Verk ett urval:
Kungliga teatern (Operan) i Stockholm 1888-1998.
Teatrar i Karlstad 1893, Linköping 1903 Kristianstad 1905, Oskarsteatern och Kungsbropalatset i Stockholm 1905-1906.
Norrköpings teater 1908.
Om- och tillbyggnad av Södra teatern i Stockholm 1899-1901.
Utredning och tävlingsförslag till stadsteater och Götaplatsen i Göteborg 1917.
Vetenskapsakademien och naturhistoriska riksmuseet, Frescati, Stockholm 1907-1916.
Stockholms observatorium i Saltsjöbaden 1928 -1931.
Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket Carolina Rediviva 1913-1917, 1934-1935, Gustavianum 1917 samt paleontologiska museet i Uppsala 1928-1930.
Tillbyggnad av Kungliga biblioteket i Stockholm 1926-1927.
Dahlgrenska stiftelsen, Malmö 1903.
Skåne, S:t Johannes kyrka, Malmö 1903–1907.
Saltsjöbanans hus i Stockholm 1911-1915.
Maria församlingshus i Stockholm 1902.
Villa Spegelvik, Fiskarv 2, Bollstanäs, Upplands Väsby (ombyggnad till permanentboende för A av gammal bondgård) 1909 .

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 237.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1375 och 1514.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 6.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 27.
Stribolt, Barbro. Stockholms 1800-talsteatrar - En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling. Stockholms monografier utgivna av Stockholms kommun, 45. Stockholm , 1982.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Kungliga Byggnadsstyrelsen (utgivare): at förse Riket med beständige och prydlige byggnader - Byggnadsstyrelsen och dess föregångare. Stockholm, 1969.
Svensk uppslagsbok.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bonniers lex; Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Garemark, Sven-Olov: Axel Anderberg som teaterarkitekt. C-uppsats i bildvetenskap, Universitetet i Linköping, 1993.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1888, tävling; ibid åren 1899 - 1902.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, åren 1912 och 1917.
Swedish

Primus
606

-Id
606
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075707

-Id
011034075707
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish