Ullrich, Fritz (1860 - 1917) [sv]

Ullrich, Fritz (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:54
23/05/2020 00:11:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/688e75a1-6748-4e33-a60b-67c0fe3dbf13 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ullrich, Fritz
Swedish

First name
Fritz
Swedish

Last name
Ullrich
Swedish

Birth
-Time
29/03/1860
-Place reference
--Place
Death
-Time
21/09/1917
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CS 1881, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1883-1885, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i arkitektfirman Fritz Ullrich & Eduard Hallquisth, Stockholm 1889-1917.

Lärarverksamhet: Lärare vid Tekniska skolan i Stockholm 1885-1898.

Tävlingar: Stockholms Tattersall 1899, inbjuden tävling.
Riksbanksbyggnad i Uppsala 1902, 1:a pris.

Medlemskap: STF 1892-1917, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
I firman Ullrich & Hallquisth: Hamng 2-Birger Jarlsg 1, Stockholm 1893; Birger Jarlsgatan 6, Stockholm 1896; Blasieholmsg 3, Stockholm 1898; Birger Jarlsgatan 13, Stockholm 1899; Odeng 68-74, Stockholm 1898-1900; Folkets hus, Barnhusg, Stockholm 1898-1901 (rivet); Svenska Dagbladet, Stockholm (rivet); Hotell Regina, Drottningg 42-44, Stockholm 1909; Almqvist & Wiksell, Gamla Brog 26, Stockholm 1907-1909; Ombyggnad för Murmästareämbetet, Nybrogatan 22, Stockholm 1909 samt Nybrog 3, Stockholm 1910-1913. Sammanlagt ca 40 byggnader i Stockholm.
Egen verksamhet: Sparbank i Uppsala, 1891-1893 (rivet); Sparbank i Nyköping, Ö Storg 1, 1896-1898; Sparbank i Helsingborg, Järnvägsg 3, 1896-1898; Sparbank i Härnösand, Nybrog 1, 1897-1899; Tingshus i Härnösand 1902-1905 (tävling); Post- och telegrafhus, kv Telegrafen 2, Härnösand 1907-1910; Riksbanken, Kungsängsg 19, Uppsala 1903; Mälarbanken, Stora Torget 6, Uppsala 1902-1903; Riksbanken, Storg 29, Sundsvall 1906-1908 (nu museum) m fl bankbyggnader; Kv Ingjald, Väderkvarnsg 36-40 och St Göransg 17-21, Uppsala, Tripolis, 1911 -1913; Svartbäcksg 1, Uppsala 1905; Bostadshus, Järnvägsg 10, 1897 och 12, 1893, Örebro samt apotekshus i Visby.
John O Nilsons hus, kv Elektriciteten 2, Stortorget 3, Linköping 1893.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 246.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 275.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 169.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Kulturnämnden [i Örebro kommun] (utgivare): Stadsbild i centrum. Kulturhistorisk byggnadsinventering i Örebro del 1. City. Örebro, uå.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1894 sid 81, Nytt byggnadskomplex Stora Torget, Linköping; ibid år 1899 sid 21, Stockholms Tattersall. Tävling; ibid år 1899 sid 109, Södermalms nya saluhall, Hornsgatan 66; ibid år 1902 sid 78, Folkets hus; ibid år 1902 sid 20, Riksbanksbyggnad i Uppsala. Tävling.
H8D 1910:446, 1915:412, 1917:13.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
613

-Id
613
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077466

-Id
011034077466
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish