Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/04/2019 12:36:27
22/02/2020 07:55:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6686cd22-0dc6-4d72-abdf-b08e50410d87 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Akel, Karl
Estonian

First name
Karl
Estonian

Middle name
Hugo
Estonian

Last name
Akel
Estonian

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1878

-Time
1878
Death
1942

-Time
1942
Life role
Photographer 1912 1940?
Liibek 2010, lk 204; Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu F5496:1-694,F5497:1-1026, F11687:1-279

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1912 1940?

--Earliest time
1912
--Latest time
1940?
-Source
Liibek 2010, lk 204; Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu F5496:1-694,F5497:1-1026, F11687:1-279
Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
1914-1918 I maailmasõja ajal fotolabori juht-laborant (Vene 23.korpuse lennusalga fotograaf, veltveebel); 1918-1920 rindefotograaf Eesti Vabadussõjas; 1920-1923 Päevalehe fotoreporter; 1924- fotograaf ja fotoateljee omanik
Tallinna tööoskusamet, ERA.1569.1.2138. leht 5

-Description
1914-1918 I maailmasõja ajal fotolabori juht-laborant (Vene 23.korpuse lennusalga fotograaf, veltveebel); 1918-1920 rindefotograaf Eesti Vabadussõjas; 1920-1923 Päevalehe fotoreporter; 1924- fotograaf ja fotoateljee omanik
Estonian

-Source
Tallinna tööoskusamet, ERA.1569.1.2138. leht 5
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
1924- Akel ja Ko., Rataskaevu 2, Tallinn
Eesti Foto-Almanak nr 4 1929

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1924- Akel ja Ko., Rataskaevu 2, Tallinn
Estonian

-Source
Eesti Foto-Almanak nr 4 1929
Estonian
Pildistamistööd
Ligi 2000 klaasnegatiivi Eesti Vabadussõjast, mida säilitati Vabadussõja muuseumis (negatiivide praegune asukoht teadmata); M. Lutheri matused (Parikas'te tellimusel); süstemaatilised fotoseeriad eesti talurahvast ja eluolust.
Liibek 2010, lk 204; Fotoalbum: Vene lennuvägi Lätis Esimese Maailmasõja ajal 1916/1917. Eesti Filmiarhiiv, EFA A-6-30

-Type of activity
Pildistamistööd
Estonian

-Description
Ligi 2000 klaasnegatiivi Eesti Vabadussõjast, mida säilitati Vabadussõja muuseumis (negatiivide praegune asukoht teadmata); M. Lutheri matused (Parikas'te tellimusel); süstemaatilised fotoseeriad eesti talurahvast ja eluolust.
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 204; Fotoalbum: Vene lennuvägi Lätis Esimese Maailmasõja ajal 1916/1917. Eesti Filmiarhiiv, EFA A-6-30
Estonian
Residence
1911-1936- Tallinn; -1936- Jakobsoni tn 6, Tallinn
Tallinna Tööoskusamet ERA.1569.1.2082. leht 2

-Description
1911-1936- Tallinn; -1936- Jakobsoni tn 6, Tallinn
Estonian

-Source
Tallinna Tööoskusamet ERA.1569.1.2082. leht 2
Estonian
Has works/objects at
Eesti Ajaloomuuseumis - K.Akeli kolm portfoolio-albumit (sisaldavad ligi 2000 ülesvõtet 1920. aastatest: Tallinna vaated, kultuurimälestised, maakohtade vaated, põllumajandus, laulupidu, rahvamuusikute portreed, natüürmordid, jm).

-Set
Eesti Ajaloomuuseumis - K.Akeli kolm portfoolio-albumit (sisaldavad ligi 2000 ülesvõtet 1920. aastatest: Tallinna vaated, kultuurimälestised, maakohtade vaated, põllumajandus, laulupidu, rahvamuusikute portreed, natüürmordid, jm).
--Description
Eesti Ajaloomuuseumis - K.Akeli kolm portfoolio-albumit (sisaldavad ligi 2000 ülesvõtet 1920. aastatest: Tallinna vaated, kultuurimälestised, maakohtade vaated, põllumajandus, laulupidu, rahvamuusikute portreed, natüürmordid, jm).
Estonian
Note
1929.a kutseliste fotograafide nimistus; 18.07.1938 Tallinna Tööoskusameti registreerimise tunnistus nr 1303 (meister fotograafia alal).

(Märkuste viide: Tallinna aadressiraamat ja Eesti telefonide abonendid. 1924. lk 73.)
Estonian

Reference
Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian

Tallinna tööoskusamet, ERA.1569.1.2138.
Estonian

Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian

-Text
Personaalraamat. Alatskivi, Kavastu, Kokora; 1861-1880; Rahvusarhiiv EAA.1256.1.624;
Estonian
Eestipiltnik
96
-Id
96
-System
Eestipiltnik