Brandel, Sven (1886 - 1931) [sv]

Brandel, Sven (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/12/2016 12:56:31
30/05/2020 00:19:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/656bb5f7-b7e5-4f7a-a0cb-a4d18750c3e2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brandel, Sven
Swedish

First name
Sven
Swedish

Last name
Brandel
Swedish

Wikipedia

Birth
30/07/1886 Lund

-Time
30/07/1886
-Place reference
Lund
--Place (text)
Lund
Swedish
Death
-Time
24/10/1931
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Växjö 1905.
KTH 1906-1910, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet i Helsingfors 1910-1913 och i Stockholm 1913-1931.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1919-1931.

Andra uppdrag: Amanuens hos Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1919-1925, extra antikvarie och föredragande i byggnadsnämnden där 1925-1931.

Medlemskap: STF 1907-1922, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Kyrkobeskrivningar i verket Sveriges kyrkor, bl a Klara kyrka i Stockholm.

Verk ett urval:
Ramsta kyrka, Uppland, 1926.
Gåsborns kyrka, Värmland, 1929–1930. Nedbrunnen.
Restaurering av ett stort antal kyrkor, bl a Östra Ryd, Täby, Värmdö, Färentuna, Årsunda och Rödö.

Swedish

Same as (internal)
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 798 och 1425.
Swedish

Primus
1430

-Id
1430
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075925

-Id
011034075925
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish