Wilhelmson, Anders (1955 - ) [sv]

Wilhelmson, Anders (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
26/09/2020 07:26:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/651d81e2-1e96-4019-bc39-183282ffd8d0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wilhelmson, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Wilhelmson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
03/10/1955 Bofors

-Time
03/10/1955
-Place reference
Bofors
--Place (text)
Bofors
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTH 1979, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet.

Lärarverksamhet: Professor i arkitektur på Konsthögskolan i Stockholm från 1995.

Tävlingar: Byggnad för nutidskonst i Helsingfors, 1993, hedersomnämnande, tillsammans med Gert Wingårdh.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Arkitektur 1982:3 sid 28, Om bostadsfrågan kring arkitekturen; ibid 1982:4 sid 27, Aldo Rossi - hus och monument; ibid 1982:6 sid 36, Fasad i stad; ibid 1988:6 sid 24, Geometri, analogi, erodering - om Bengt Lindroos arbetsmetod; ibid 1991:7 sid 44, Televerket Radio, Stockholm; ibid 1993:4 sid 66, Mer mästare än nordiska; 1994:6 sid 4, Sverre Fehns arkitektur; ibid 1996:1 sid 58, Teknik och arkitektur i tiden. Provföreläsning inför professorstillsättningen på Konsthögskolan; ibid 1998:6 sid 34, Undandragen närvaro; ibid 1999:3 sid 14, Utställninssystem för SAAB; ibid 1999:8 sid 14, Två röster om Millesgårdens konsthall; ibid 2000:7 sid 48, Det informella och det formlösa; ibid 2001:1 sid 14, SAAB, Akalla. Teknisk elegans och beräknad kyla; ibid 2001:3 sid 18, Villa Åhman, Danderyd.

Verk ett urval:
Villa Gustafson, Vikdalen, Nacka, 1990-1991.
Gravkapell i Viterbo, Toscana, Italien.
Utställningssystem för SAAB.
Villa Åhman, Skogsviksvägen 73, Danderyd, tillbyggnad, 1999-2001.
SAAB, Esbogatan 8, Akalla, Stockholm, 2000.
Radhusområdet Eos i Maria stad, Helsingborg, 2001.
Flera ej utförda projekt.

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Arkitektur i trä, Arkitektur Förlag AB 1992.
Dagens Nyheter 2001-01-22: Intervju med Anders Wilhelmson av Petter Olofsson.
Swedish

Primus
1471

-Id
1471
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077587

-Id
011034077587
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish