Bülow-Hübe, Erik (1879 - 1963) [sv]

Bülow-Hübe, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:18
11/07/2020 00:22:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b1fe4cf-d75e-4501-bf13-02201583cc6a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bülow-Hübe, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Bülow-Hübe
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
10/07/1879
-Place reference
--Place
Death
11/02/1963 Växjö (Stad) [sv]

-Time
11/02/1963
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1895-1898, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
Polytechnikum i Zürich 1900.

Verksamhet: Anställd vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö 1900-1901.
Vid stadsingenjörskontoret i Malmö 1902-1904.
1:e ingenjör vid Kommunaltekniska byrån i Stockholm 1904-1910.
Konsulterande ingenjör för stadsplaneärenden 1910-1913.
Chef för fastighetsavdelningen vid Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön 1913-1920.
1:e stadsingenjör i Malmö 1921-1946.

Medlemskap: STF från 1905, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A,1910, Stadsplanenätet för GrossBerlin.
Byggmästaren A, 1943, Nya radhus i Malmö; ibid år 1947, Stadsplan för Västertorp, Stockholm.
Uppsatser i stadsplane- och trädgårdsfrågor.

Verk ett urval:
Stadsplane- och trädgårdsuppdrag.
Stadsplan för Erikslust, Malmö 1943.
Förslag till sportstuga för redaktör E von Gegerfeldt.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 588.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1519.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 123.
Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000.
Länsstyrelsen Skåne län och Malmö kulturmiljö, red Tykesson, Tyke: Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 1: 1945-1955, del 2: 1955-1965, del 3: 1965-1975. Malmö 2001-2002.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
447

-Id
447
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075955

-Id
011034075955
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish