Svedberg, Hillevi (1910 - 1990) [sv]

Svedberg, Hillevi (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:18
25/06/2022 00:25:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5236d104-b5ed-4c2c-9e3f-9d0d08c48d89 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Svedberg, Hillevi
Swedish

First name
Hillevi
Swedish

Last name
Svedberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/12/1910 Uppsala (Stad) [sv], ,

-Time
20/12/1910
-Place reference
Uppsala (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
19/06/1990 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
19/06/1990
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: KTH 1929-1933, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos olika arkitekter 1933-1939, Carl-Otto Hallström, Sune Lindström, Sven Markelius (medarbetare vid stadsplaner och kollektivhuset på John Erikssonsgatan i Stockholm 1933-1935), Sven Ivar Lind, Albin Stark.
Egen verksamhet från 1934, från 1950 tillsammans med Tore Virke.
Byrådirektör i CSB (Centrala sjukvårdsberedningen) 1965-1968, i Spri (Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut) 1968-1976.

Andra uppdrag: Konsult för FERA (Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning) och för Ljuskultur 1938-1939.
Sakkunnig vid Socialstyrelsens barnavårdsbyrå 1944-1964.
Redaktionssekreterare för tidskriften Arkitektur och Byggmästaren 1950-1964, biträdande redaktör 1965-1973.
Konsult vid Socialstyrelsen 1976-1982.

Tävlingar: Flygeltillbyggnad för Nacka skola, 1:a pris.Resor: USA 1937, Svenska Amerikastiftelsens stipendiat.
Inbjuden resa med modern till Sovjetunionen, bl a Samarkand 1953.
Inbjuden resa med modern till Kina 1959.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Arkitektur och samhälle 1934, Bad- och duschrum.
Byggmästaren 1938:14, Förenta staternas nya bostadslag; ibid år 1935:35, Yrkeskvinnornas hus; ibid år 1940:8, Restaurang Lilla Paris; ibid år 1952-A:2, Joan Junyer; ibid år 1955-A:5, Resa till Samarkand; ibid år 1957-B:7, Interbau - Berlin 1957.
Medverkan i kursböcker i bostadskunskap för NKI-skolans kurser på temat Bostaden och inredningen 1940-talet.
Medarbetare i Svenska kvinnors vänsterförbunds tidskrift Vi kvinnor senare Vi mänskor.
Deltagit i utredningar som lett till bland annat presentation av Svensk Byggtjänsts Standardkök 1945 och Bostadsstyrelsens bostadsnormer.

Verk ett urval:
Köksutredning för HSB 1937.
Yrkeskvinnornas kollektivhus, YK-huset, Furusundsgatan 9, Gärdet, Stockholm 1938-1939, tillsammans med Albin Stark.
Restaurang Lilla Paris, Stockholm, 1939-1940, tillsammans med Elias Svedberg (bror).
SAR:s och Svenska slöjdföreningens bostadsutredning 1939-1942 (ledare Gotthard Johansson).
Typritningar till sommarkolonier för Socialstyrelsen 1945-1946.
Typritningar till barnstugor för Socialstyrelsen 1963-1965.
Utställning: Bygga för barn 1967.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1312 och 1505.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture 1983:2 och 3, Rudberg, Eva: Kvinnor blir arkitekter.
Rudberg, Eva: Porträtt av arkitekter - Hillevi Svedberg. Ur Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm 1992.
Karlqvist, Anna: Från eftersatt till eftersökt. Om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska Högskolan 1897- 1945. Biografier. Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria KTH, Stockholm 1997.
Åkerlund, Pauline: YK-huset. En studie av ett punkthus på Gärdet i Stockholm där funktionalismen och kollektivhusidén går hand i hand. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, HT 2000.
Dagens Nyheter 1990-06-29, dödsruna av Eva Rudberg.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1025

-Id
1025
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077374

-Id
011034077374
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish