Svedberg, Hillevi (1910 - 1990) [sv]

Other languages: Svedberg, Hillevi (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Description
Hillevi Svedberg was an architect, editor, investigator and state official who worked with planning and the construction of buildings for residency and care.
Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/02/2024 12:52:24
24/02/2024 00:25:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5236d104-b5ed-4c2c-9e3f-9d0d08c48d89 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Svedberg, Hillevi
Swedish

First name
Hillevi
Swedish

Last name
Svedberg
Swedish

Description
Hillevi Svedberg was an architect, editor, investigator and state official who worked with planning and the construction of buildings for residency and care.
English

Hillevi Svedberg var arkitekt, redaktör, utredare och statlig tjänsteperson som arbetade med planering och genomförande av byggnader för bostäder och omsorg.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/12/1910 Uppsala (Stad) [sv], , ,

-Time
20/12/1910
-Place reference
--Place
Swedish
Death
19/06/1990 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
19/06/1990
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: KTH 1929-1933, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos olika arkitekter 1933-1939, Carl-Otto Hallström, Sune Lindström, Sven Markelius (medarbetare vid stadsplaner och kollektivhuset på John Erikssonsgatan i Stockholm 1933-1935), Sven Ivar Lind, Albin Stark.
Egen verksamhet från 1934, från 1950 tillsammans med Tore Virke.
Byrådirektör i CSB (Centrala sjukvårdsberedningen) 1965-1968, i Spri (Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut) 1968-1976.

Andra uppdrag: Konsult för FERA (Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning) och för Ljuskultur 1938-1939.
Sakkunnig vid Socialstyrelsens barnavårdsbyrå 1944-1964.
Redaktionssekreterare för tidskriften Arkitektur och Byggmästaren 1950-1964, biträdande redaktör 1965-1973.
Konsult vid Socialstyrelsen 1976-1982.

Tävlingar: Flygeltillbyggnad för Nacka skola, 1:a pris.Resor: USA 1937, Svenska Amerikastiftelsens stipendiat.
Inbjuden resa med modern till Sovjetunionen, bl a Samarkand 1953.
Inbjuden resa med modern till Kina 1959.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Arkitektur och samhälle 1934, Bad- och duschrum.
Byggmästaren 1938:14, Förenta staternas nya bostadslag; ibid år 1935:35, Yrkeskvinnornas hus; ibid år 1940:8, Restaurang Lilla Paris; ibid år 1952-A:2, Joan Junyer; ibid år 1955-A:5, Resa till Samarkand; ibid år 1957-B:7, Interbau - Berlin 1957.
Medverkan i kursböcker i bostadskunskap för NKI-skolans kurser på temat Bostaden och inredningen 1940-talet.
Medarbetare i Svenska kvinnors vänsterförbunds tidskrift Vi kvinnor senare Vi mänskor.
Deltagit i utredningar som lett till bland annat presentation av Svensk Byggtjänsts Standardkök 1945 och Bostadsstyrelsens bostadsnormer.

Verk ett urval:
Köksutredning för HSB 1937.
Yrkeskvinnornas kollektivhus, YK-huset, Furusundsgatan 9, Gärdet, Stockholm 1938-1939, tillsammans med Albin Stark.
Restaurang Lilla Paris, Stockholm, 1939-1940, tillsammans med Elias Svedberg (bror).
SAR:s och Svenska slöjdföreningens bostadsutredning 1939-1942 (ledare Gotthard Johansson).
Typritningar till sommarkolonier för Socialstyrelsen 1945-1946.
Typritningar till barnstugor för Socialstyrelsen 1963-1965.
Utställning: Bygga för barn 1967.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1312 och 1505.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture 1983:2 och 3, Rudberg, Eva: Kvinnor blir arkitekter.
Rudberg, Eva: Porträtt av arkitekter - Hillevi Svedberg. Ur Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm 1992.
Karlqvist, Anna: Från eftersatt till eftersökt. Om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska Högskolan 1897- 1945. Biografier. Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria KTH, Stockholm 1997.
Åkerlund, Pauline: YK-huset. En studie av ett punkthus på Gärdet i Stockholm där funktionalismen och kollektivhusidén går hand i hand. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, HT 2000.
Dagens Nyheter 1990-06-29, dödsruna av Eva Rudberg.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1025

-Id
1025
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077374

-Id
011034077374
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish