Vestergren, Erik (1885 - 1968) [sv]

Vestergren, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 10:53:14
04/07/2020 00:35:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/50a38fd0-0880-4ca1-ba5b-b79535aecedc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vestergren, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Vestergren
Swedish

Wikipedia

Birth
-Time
1885
-Place reference
--Place
Swedish
Death
17/11/1968

-Time
17/11/1968
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Extra elev vid KTH 1905-1908, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam i Malmö och Lund från 1908, anställd hos Theodor Wåhlin.
Egen verksamhet i Gävle från 1910, eget kontor i Gävle 1914-1927, i Stockholm från 1928 (Vestergren & Marcus).

Verk ett urval:
Lasarett Borgholm.
Idrottsplats. Strömvallen, Gävle 1923.
Villor i villastaden Gävle: kv Högvakten 13 (villa Reimers) 1915, kv Högvakten 3, 1924 och kv Förposten 8, 1924.
Arbeten för Stockholms spårvägar.
Kv Kanaljen 7, Väster 23:7, Byggmästargatan 6 A i Gävle 1923.

Swedish

Reference
Vem är vem.
Dagens Nyheter 1968-11-20.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
375

-Id
375
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077477

-Id
011034077477
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish