Sahlström, Anna (1876 - 1956) [sv]

Other languages: Sahlström, Anna (swedish)

Personer med anknytning till Värmlands museum (Värmlands museum) [sv]

Description
Anna Sahlström was an artist from Värmland who created paintings and graphic art. She was an active member of the association Föreningen Original-Träsnitt, which provided an early network for Swedish artists.
Life role
Dataset owner
Värmlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
info@varmlandsmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/02/2024 12:52:30
02/03/2024 05:36:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4b4437cf-2bdc-4fa7-aa25-995673372045 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sahlström, Anna
Swedish

First name
Anna
Swedish

Middle name
Hanna Maria
Swedish

Last name
Sahlström
Swedish

Description
Anna Sahlström was an artist from Värmland who created paintings and graphic art. She was an active member of the association Föreningen Original-Träsnitt, which provided an early network for Swedish artists.
English

Anna Sahlström var en värmländsk konstnär som arbetade med måleri och grafik. Hon var aktiv inom Föreningen Original-Träsnitt, ett tidigt nätverk för konstnärer.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
07/01/1876
-Place reference
Death
13/02/1956

-Time
13/02/1956
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Related agent
-Other actor
-Specification
släkt
Swedish
Actor in
Keywords
Artist
19th century
20th century
Konstnär
1800-talet
1900-talet [Swedish]

-Heading
Keywords
English

Nyckelord
Swedish

-Text
Artist
19th century
20th century
English

Konstnär
1800-talet
1900-talet
Swedish
DigitaltMuseum
021038568505
-Id
021038568505
-System
DigitaltMuseum