Holmgren, Herman (1842 - 1914) [sv]

Holmgren, Herman (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
30/05/2020 00:24:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4a1743bc-7e90-4b95-8db9-9639dfeca992 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holmgren, Herman
Swedish

First name
Herman
Swedish

Last name
Holmgren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
31/03/1842 Östad

-Time
31/03/1842
-Place reference
Östad
--Place (text)
Östad
Swedish
Death
-Time
24/05/1914
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TES 1861, Tekniska Elementarskolan i Borås.
FrKA 1863-1871, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt i Överintendentsämbetet 1871, intendent för kronans hus i Stockholm 1897-1907.

Tävlingar: Uppsala universitetshus 1887, 1:a pris.Resor: Tyskland, Frankrike och Italien 1871-1874.

Medlemskap: FrKA 1887, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
KK 1875, Konstnärsklubben.
SvKF 1890, Svenska Konstnärernas Förening.
STF 1888-1908, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Universitetshuset, Uppsala 1878-1887.
Skolhus, kv Tigern, Östra Ågatan, Uppsala 1879 (ombyggt 1936-1938 av V Holmgren).
Bostads- och affärshus samt magasins- och kontorsbyggnad, kv Rådhuset 4, St Persgatan, Uppsala 1881.
Mineralogiska, farmaceutiska institutionerna Kungstensgatan 49 - Teknologgatan, Stockholm 1896-1898 (tillsammans med F G A Dahl)
Sundsvalls enskilda bank, Vängåvan - Kyrkogatan 15 - Bankgatan, Sundsvall 1883-1886.
Länsresidenset, Jönköping 1883 (omarbetning av ritningar av J F Åbom 1876).
Landsstatshus, Falun.
Landsstatshus, Luleå.
Dövstumskolor Härnösand, Gävle 1894-1897, Växjö.
Dalarna, Stjernsunds kyrka, Husby sn, 1885–1887.
Småland, Furuby kyrka, 1886–1888.
Bohuslän, Hede kyrka, 1887.
Västergötland, Kymbo kyrka, 1898–1899.
Östgöta Hypoteksförening, kv Ambrosia 3, 1884.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 73.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 75.
Thomas Heinemann, Thomas (red): Universitetshuset i Uppsala 1887-1987. Uppsala 1987.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1886 sid 121, Uppsala universitetshus; ibid år 1887 plansch 6, Bankbyggnad, Sundsvall.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst 1890 häfte 1, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna. Tävling.
H8D 1902:448.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1914 sid 78, dödsruna.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
691

-Id
691
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076506

-Id
011034076506
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish