Exam Place holder

Eksamen (norwegian bokmål), Eksamen (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:17
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/eksamen
Label
Exam
English

Eksamen
Norwegian bokmål

Eksamen
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Eksamen kan være sentralt gitt fra Utdanningsdirektoratet eller lokalt gitt, og kan være skriftlig, muntlig eller praktisk. Fravær fra eksamen krever dokumentert gyldig fravær. Alle kan klage på sin eksamenskarakter.
Norwegian bokmål

Eksamen kan vere sentralt gitt frå Utdanningsdirektoratet eller lokalt gitt, og kan vere skriftleg, munnleg eller praktisk. Fråvær frå eksamen krev dokumentert gyldig fråvær. Alle kan klage på eksamenskarakteren sin.
Norwegian nynorsk