Los (Eksterne data) [no]

Other languages: Los (norwegian bokmål)

Description

Los er et felles vokabular som er temainndelt for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser.

Vokabularet kan benyttes til en rekke formål, for eksempel:
- kategorisere og beskrive offentlige sluttbrukertjenester og ressurser (som for eksempel datasett, API-er og informasjonsmodeller)
- optimalisere søk på nettsider (ved hjelp av flerspråklighet, hjelpeord og synonymer).
- som parallellkorpus (bokmål, nynorsk og engelsk) for oversettingstjenester...

Los er et felles vokabular som er temainndelt for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser.

Vokabularet kan benyttes til en rekke formål, for eksempel:
- kategorisere og beskrive offentlige sluttbrukertjenester og ressurser (som for eksempel datasett, API-er og informasjonsmodeller)
- optimalisere søk på nettsider (ved hjelp av flerspråklighet, hjelpeord og synonymer).
- som parallellkorpus (bokmål, nynorsk og engelsk) for oversettingstjenester og maskinlæring
- kategorisere offentlige tjenester og ressurser på tvers av landegrenser (tilrettelegging for EUs Single Digital Gateway)

Opdatert fra kilden 30.03.2021 [no]

31/03/2021 07:15:48
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/778cd537-f912-4d3f-9fad-176ddc131dbb
Download
Login/register to download the dataset content

*


A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


Name
Los
Norwegian bokmål

Description
[Los](https://doc.difi.no/los/) er et felles vokabular som er temainndelt for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser.

Vokabularet kan benyttes til en rekke formål, for eksempel:
- kategorisere og beskrive offentlige sluttbrukertjenester og ressurser (som for eksempel datasett, API-er og informasjonsmodeller)
- optimalisere søk på nettsider (ved hjelp av flerspråklighet, hjelpeord og synonymer).
- som parallellkorpus (bokmål, nynorsk og engelsk) for oversettingstjenester og maskinlæring
- kategorisere offentlige tjenester og ressurser på tvers av landegrenser (tilrettelegging for EUs Single Digital Gateway)

Opdatert fra [kilden](http://psi.norge.no/los/3/all.rdf) 30.03.2021
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View overview
Source type
URL
http://psi.norge.no/los/3/all.rdf