Upper secondary school Place holder

Videregående skole (norwegian bokmål), Vidaregåande skule (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:41
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/tema/videregaende-skole
Label
Upper secondary school
English

Videregående skole
Norwegian bokmål

Vidaregåande skule
Norwegian nynorsk

Not used label
Elevråd
Norwegian nynorsk

Elevråd
Norwegian bokmål

Skolemiljøutvalg
Norwegian bokmål

Skulemiljøutval
Norwegian nynorsk

Skoleutvalg
Norwegian bokmål

Skuleutval
Norwegian nynorsk

Broader concept
Narrower concept

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål


English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk



Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Note
Vidaregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års vidaregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.
Norwegian bokmål

Vidaregåande skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til tre års vidaregåande opplæring. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.
Norwegian nynorsk