vernehjelm [no]

vernehjelm (norwegian bokmål), vernehjelm (norwegian nynorsk)

Nomenklatur for drakt (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt) [no]

Description
Hjelm som verner mot slag og støt. Brukes gjerne i bygg og anlegg. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@bunadogfolkedrakt.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
09/11/2020 15:26:35
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/416c1d41-3900-436a-b343-7e8a3c65bd3a | RDF/XML | JSON-LD
Label
vernehjelm
Norwegian bokmål

vernehjelm
Norwegian nynorsk

Alternative label
beskyttelseshjelm
Norwegian bokmål

Description
Hjelm som verner mot slag og støt. Brukes gjerne i bygg og anlegg.
Norwegian bokmål

Hjelm som vernar mot slag og støytar. Blir gjerne brukt i bygg og anlegg.
Norwegian nynorsk

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     headgear - Name
English
English