headgear

hodeplagg (norwegian bokmål), hovudplagg (norwegian nynorsk)

Nomenklatur for drakt (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt) [no]

Description
Plagg brukt på hodet. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@bunadogfolkedrakt.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/11/2020 16:58:56
13/08/2022 06:49:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9d355329-9709-454f-9b2c-766ee69baa0b | RDF/XML | JSON-LD
Label
headgear
English

hodeplagg
Norwegian bokmål

hovudplagg
Norwegian nynorsk

Description
Plagg brukt på hodet.
Norwegian bokmål

Plagg brukt på hovudet.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Narrower concept
English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

hat
English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

lad
Norwegian bokmål

lad
Norwegian nynorsk

lue
Norwegian bokmål

lue
Norwegian nynorsk

Southern Sami

Northern Sami

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk