Upper secondary education Place holder

Videregående opplæring (norwegian bokmål), Vidaregåande opplæring (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:41
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/videregaende-opplaring
Label
Upper secondary education
English

Videregående opplæring
Norwegian bokmål

Vidaregåande opplæring
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Videregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.
Norwegian bokmål

Vidaregående skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til tre års vidaregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.
Norwegian nynorsk