Oscarsborg festningsmuseum (Museum) [no]

Other languages: Oscarsborg festningsmuseum (norwegian bokmål)

Kulturorganisasjoner (Kulturdirektoratet) [no]

Description
Oscarsborg museum formidler festningens historie og forteller også Kystartilleriets historie og den tekniske utviklingen [no]
Type
Dataset owner
Arts Council Norway owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
19/03/2024 21:44:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3d110df1-3d5d-4c39-b4f7-50b947b08556 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Oscarsborg festningsmuseum
Norwegian bokmål

Other name
Oscarsborg museer [no] -

-Name
Oscarsborg museer
Norwegian bokmål
Description
Oscarsborg museum formidler festningens historie og forteller også Kystartilleriets historie og den tekniske utviklingen
Norwegian bokmål

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Focus
Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Address
Søndre Kaholmen 1443 Frogn Norway (Country)

-Address
Søndre Kaholmen
-Postal code
1443
-Postal place
Frogn
-Country

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk
Place reference
Viken (Fylke) [no], Frogn [no], Oscarsborg vestre kai, Frogn, Norge [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Frogn
Norwegian bokmål

-Place (text)
Oscarsborg vestre kai, Frogn, Norge
Norwegian bokmål
Geodata
59.673427, 10.60701, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.673427
-Longitude (Easting)
10.60701
Topic
Norwegian bokmål

Swedish

FAST-ID
210

-Id
210
-System
FAST-ID
Enhetsregisteret: Organisasjonsnummer
986105174

-Id
986105174
-System
Enhetsregisteret: Organisasjonsnummer
Editorial note
Imported from VIAF 21/08/2020 14:18:32
English

Importert fra VIAF 21.08.2020 14:18:32
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2020-08-21 14:18:32
Swedish