Brate, Erik (1857 - 1924) [sv]

Brate, Erik (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Erik Brate (1857-1924) var språkforskare och runexpert och en av de första att använda fotografi för vetenskaplig dokumentation av runstenar. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
17/02/2016 10:04:53
04/12/2021 03:07:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3895767e-443b-48db-b55b-26bf9603e886 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brate, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Brate
Swedish

Description
Erik Brate (1857-1924) var språkforskare och runexpert och en av de första att använda fotografi för vetenskaplig dokumentation av runstenar.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
13/06/1857 , , Norbergs församling, Västmanlands län [sv]

-Time
13/06/1857
-Place reference
, , Norbergs församling, Västmanlands län [sv]
--Place (text)
Norbergs församling, Västmanlands län
Swedish
Death
11/04/1924

-Time
11/04/1924
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Erik Brate (1857-1924) var språkforskare, runexpert och vetenskaplig fotograf.

1887 blev Brate medarbetare i Runverket vid Riksantikvarieämbetet. 1904 blev han ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Han hade en mycket framträdande, delvis ledande roll i Akademiens utgivning av Sveriges runinskrifter, där vissa av hans fotografier också publicerats. Till viss del användes hans fotografier av runstenar också som underlag för teckningar i Sveriges runinskrifter.

Brate gjorde många resor i Sverige som runforskare. Han var en av de första som använde fotografi för vetenskaplig dokumentation av runstenar i stället för att som tidigare forskare teckna av dem. Han cyklade ofta under sina forskningsresor och på en del bilder syns hans cykel intill runstenen. Flera bilder visar också runstenarnas omgivande miljö med byggnader och gärdesgårdar och ibland också människor som poserar vid runstenen.

Swedish

Has works/objects at
Bilder ingår främst i den äldre fotografisamlingen "Bilder av runstenar och bildstenar", K I b, som är ordnad efter landskap, socken eller stad.

-Organization/collection
-Set
Bilder ingår främst i den äldre fotografisamlingen "Bilder av runstenar och bildstenar", K I b, som är ordnad efter landskap, socken eller stad.
--Description
Bilder ingår främst i den äldre fotografisamlingen "Bilder av runstenar och bildstenar", K I b, som är ordnad efter landskap, socken eller stad.
Swedish
Reference
Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

-Text
Sveriges runinskrifter. Bd 1, Ölands runinskrifter. 1900-1906.
Swedish
-Text
Sveriges runinskrifter. Bd 2, Östergötlands runinskrifter. 1911-1918.
Swedish
-Text
Sveriges runinskrifter. Bd 3, Södermanlands runinskrifter. 1924-1936.
Swedish
-Text
Erik Brate, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16879, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Hellquist.), hämtad 2015-04-15.
Swedish
NFR
6738

-Id
6738
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591855

-Id
021035591855
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish