Ahlberg, Carl-Fredrik (1911 - 1996) [sv]

Ahlberg, Carl-Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
08/05/2021 00:26:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/38452587-3925-4d30-ab64-7375bb87a8a4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ahlberg, Carl-Fredrik
Swedish

First name
Carl-Fredrik
Swedish

Last name
Ahlberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/09/1911 Lerum (Stad) [sv], ,

-Time
28/09/1911
-Place reference
Lerum (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
20/01/1996 Bromma (Stadsdel) [sv], ,

-Time
20/01/1996
-Place reference
Bromma (Stadsdel) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1933, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid stadsplanekontoret i Göteborg 1933-1945.
Tjänstgörande vid Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1934.
Stadsarkitekt i Kungsbacka 1939-1945.
Anställd vid Stockholms stads stadsplanekontor 1945-1952.
Regionplanedirektör i Stockholmstraktens regionplaneförbund, senare Stockholms läns landsting 1952-1976.
Anlitad av Kiruna stad för att utarbeta riktlinjer för stadsplan för Svappavaara 1962.

Andra uppdrag: Var med och startade Föreningen för samhällsplanering och tidskriften Plan, medlem av Plans redaktionskommitté 1947-1952, styrelseledamot i Föreningen för samhällsplanering 1952-1966, hedersledamot 1987.
Sakkunnig vid Byggnadsstyrelsens utarbetande av anvisningar för behandling av bohuslänska fiskelägens stadsplane- och byggnadsproblem 1947-1948.
Medlem av Statens kommitté för byggnadsforskning 1950-1953.
Medlem av 1951 års Järvafältsutredning 1951-1953.
Ledamot i Försvarets fastighetsnämnd 1954-1982.
Sakkunnig inom kommunikationsdepartementet i storflygplatsberedningen med mera 1956-1958.
Ledamot i Statens planverks råd för samhällsplanering 1962-1975.
Sakkunnig inom kommunikationsdepartementet, senare civildepartementet , 1965-1971, sakkunnig i expertgruppen för fysisk riksplanering inom civildepartementet, senare bostadsdepartementet 1971-1981.
Honorary Corresponding Member of The Royal Town Planning Institute 1973-1978.
Sakkunnig i Stockholmsregionens Allmänflygutredning 1975-1977.
Engagerad i olika internationella konferenser 1961-1976.

Lärarverksamhet: Lärare i stadsbyggnad vid Göteborgs Tekniska Institut 1943-1944.
Vikarierande professor i stadsbyggnad vid KTH 1946, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, professor i stadsbyggnad vid KTH 1960-1969.

Tävlingar: Stadsplanetävling om Västra Frölunda 1949 tillsammans med Robert Lundholm, 1:a pris.Resor: Stipendieresa (KTH-stipendium, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) i England och Tyskland 1936-1937.
Många andra resor.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Ett flertal artiklar i tidskrifter och skrifter om stads- och samhällsplanering m m 1937-1986 (se bibliografi i Arkitekturmuseet) samt i dagspress.

Swedish

Reference
Dialog Project. Transcript Series P1. Lund - Carl-Fredrik Ahlberg, interviewed by Torsten Hägerstrand, 1978.
Rudberg, Eva: Carl-Fredrik Ahlberg. Presentation i boken Tankar om samhällen och samhällsplanering, Byggforskningsrådet 1986.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Who is who in the World.
Uppslagsverk.
Dagens Nyheter 1996-02-05, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
843

-Id
843
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075667

-Id
011034075667
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish