Teigen, Gotfred (1911 - 1994) [no]

Teigen, Gotfred (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:37:08
06/06/2020 02:47:48
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3550fdad-0091-41df-a58d-f75ab0626741 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Teigen, Gotfred
Norwegian bokmål

First name
Gotfred
Norwegian bokmål

Last name
Teigen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1911

-Time
1911
Death
1994

-Time
1994
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 28.09.1911. Sønn av Johan Martin Hansen og Karen Kristiansen. Gift1938 med Marit Teigen, datter av fotograf Karl Teigen og Ragnhild Væring. Byttet navn til Teigen ved giftermålet. Begynte i 1939 i sin svigerfars firma. Han utviklet seg til en dyktig fagmann på sitt felt under svigerfarens ledelse. Deltok tidlig på forskjellige kurs, men er stort sett autodidakt. Overtok i 1969 sin svigerfars atelier sammen med Marits sønn fra første ekteskap, Truls Teigen.

Virkested:
1939-0000: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2806

-Id
2806
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008978

-Id
021036008978
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål