Kihlberg, Carl August (1839 - 1908) [sv]

Kihlberg, Carl August (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:30
26/11/2022 00:16:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3354fa84-b9b8-49dc-8bd0-1798dc06d4db | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kihlberg, Carl August
Swedish

First name
Carl August
Swedish

Last name
Kihlberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
14/09/1839 Lidköping (Stad) [sv], ,

-Time
14/09/1839
-Place reference
Lidköping (Stad) [sv], ,
--Place
Death
09/06/1908 , , Buenos Aires [sv]

-Time
09/06/1908
-Place reference
, , Buenos Aires [sv]
--Place (text)
Buenos Aires
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: CS -1864, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1865-1869, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Praktikant hos Helgo Zettervall i Lund 1864-1868.
Verksam i Buenos Aires 1869-1877 tillsammans med H Åberg.
1877 åter i Sverige, kontrollant vid byggandet av Skånska Enskilda Banken.
Verksam i Uppsala 1878-1889, anställd hos Herman Holmgren, kontrollant vid byggandet av universitetet.
Verksam i Buenos Aires 1889-1908.

Lärarverksamhet: Lektor i byggnadskonstruktion vid TES, Tekniska Elementarskolan i Malmö.Resor: Europa, Orienten, 1869 till Argentina (Buenos Aires).

Medlemskap: KK, Konstnärsklubben.

Verk ett urval:
Lunds lasarett (praktikant hos Zettervall).
Skånes enskilda bank, Bruksg 2 - Österg 39, Malmö 1876 - 79 (tillsammans med E A Jacobsson).
Vetenskapsakademien i Cordoba.
Posthus, Buenos Aires 1873 (senare regeringsbyggnad Casa Rosada).
Telegrafstation, flera kyrkor mm i Buenos Aires.
Tillbyggnad av Anatomiska institutionen , Uppsala 1881.
Ombyggnad av Carolina Rediviva, Uppsala 1880-talet.
Arbetareföreningen, Uppsala 1882.
Baldersskolan, Uppsala 1883.
Villa Åsen, Fr Holmgrens villa , Uppsala 1882.
Östgöta nation, Uppsala 1884-1885.
Seismologiska institutionen, Observatorielunden, Uppsala 1885 m fl byggnader i Uppsala.
Uplands enskilda bank, Kyrkog 11, Norrtälje 1884-1885 (rivet).

Swedish

Reference
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 144.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 87.
Ellenius, Allan: Nationshusets arkitekt. Acta Ostrogothica 7. uo, 1962.
Bergman, Mats och Montelius, Jan-Olof: Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala universitet vid dess 500-årsjubileum. Uppsala. 1977.
Ehn, Ola: De första nationshusen. Uppsala, 1977.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Zettervall, Helgo: Något om mig sjelf. Självbiografiska anteckningar. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Swedish

Primus
698

-Id
698
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076648

-Id
011034076648
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish