Hellerström, Alfred (1863 - 1931) [sv]

Hellerström, Alfred (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:41
21/09/2019 00:20:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/31f29e1f-1711-4abf-8447-c20031a4b4ab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hellerström, Alfred
Swedish

First name
Alfred
Swedish

Last name
Hellerström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
19.03.1863
-Place reference
--Place
Death
-Time
03.05.1931
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TS 1883, Tekniska skolan i Stockholm.
KTH 1883-1885, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1885-1888, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Karlsson-Hägglund, Isak Gustaf Clason, Ernst Jacobsson, Ludvig Peterson.
Egen verksamhet i Helsingborg från 1889, stadsarkitekt där 1903-1929.
Arkitekt för Industri-, Slöjd- och Konstutställningen 1903.

Lärarverksamhet: Tekniska skolan i Helsingborg 1892-1902.

Tävlingar: Rådhuset i Helsingborg 1889, 1.a pris.Resor: Tyskland, Polen, Schweiz 1900 eller 1901.
Frankrike, Holland och Belgien.

Medlemskap: STF 1890-1923, Svenska Teknologföreningen.
KK, Konstnärsklubben.

Verk ett urval:
Hyreshus, Scheeleg 24, Stockholm 1889.
Hyreshus, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm 1892.
Rådhuset i Hälsingborg 1892-1897.
Slottvångsskolan, Hälsingborg 1889.
Folkskola i Hälsingborg 1890.
Frimurarlogen, Hälsingborg (huvudfasad) 1890.
El-verk, Sundstorget, Hälsingborg 1890.
Gustav Adolfsskolan, Hälsingborg 1892.
Läroverk, Hälsingborg 1893.
Restaurering av Kärnan, Hälsingborg.
Katedralskolan, Lund 1895-1896.
Gamla sparbanken, Lund 1895-1899.
Grand hotell, Lund 1898-1899.
Restaurering Mariakyrkan, Hälsingborg 1898.
Saluhall, Sundstorget, Hälsingborg.
Univeritetsbibliotek, Lund 1902-1907.
Bank AB Södra Sverige i Hälsingborg och Malmö 1903-1906.
Sparbank i Mörarp 1903.
Läroverk i Halmstad 1906.
Hotell i Sölvesborg 1909.
Kungshults sanatorium i Hälsingborg 1910.
Elverket, Olympia Hälsingborg 1910.
Magnus Stenbocksskolan, Hälsingborg 1912.
Hem för obotligt sjuka, Lund 1914.
Epidemisjukhus, Hälsingborg.
Sparbank i Sölvesborg 1915.
Sparbank i Landskrona 1916-1918.
Barnbördshus i Hälsingborg 1923.
Blekinge läns tuberkulossjukhus ny paviljong 1924 och personalbyggnad 1928.
Ny paviljong vid Epidemisjukhuset, Hälsingborg 1928.
Utvändig restaurering av Kärnan, Hälsingborg 1928.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 272.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 69.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
H8D 1913:415, 1923:397, 1928:414, 1931:319.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1890 sid 105, Helsingborgs nya rådhus.
Palm-Jensen, D: Rådhuset i Hälsingborg. Stockholm Universitet, HT 1982.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Helsingborgs bevaringskommitté: Helsingborgs stadskärna. Bevaringsprogram 1985.
Ritningar till bl a Universitetsbiblioteket i Lund och läroverk i Skåne och Halland finns på Konstvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Alternative id
Primus: 569

-Id
569
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076465

-Id
011034076465
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish