Berlin, Karl (1871 - 1924) [sv]

Berlin, Karl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:57
22/02/2020 00:19:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2cef9f34-d6fd-45eb-b297-c8dd25bdb3c9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berlin, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Berlin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
03.05.1871 Uppsala (Stad) [sv]

-Time
03.05.1871
-Place reference
--Place
Swedish
Death
16.12.1924 Malmö (Stad) [sv]

-Time
16.12.1924
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Uppsala 1891.
KTH 1891-1895, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1895-1898, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
A Tallbergs etsningskurs 1895-1896.

Verksamhet: Praktik hos Agi Lindegren, Fredrik Lilljekvist, Isak Gustaf Clason.
Arbetsledare vid restaureringen av Riddarhuset 1889.
Egen verksamhet i Stockholm 1898-1903.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1913.

Andra uppdrag: Redaktör för Teknisk tidskrift Arkitektur 1901-1903.
En av stiftarna av Skånska föreningen för byggnadskultur.
Ordförande för Södra Sveriges Byggnadstekniska samfund.
Ledare av Byggnadsdagen i Malmö 1924.
Ledamot i Malmö museums styrelse.
Korresponderande ledamot av Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien.
Redaktör av Meddelanden från de sju häradernas kulturhistoriska förening 1905.
Utgivare av tidskriften Skånska gården och hus 1916-1921 (tillsammans med F Hazelius).
Skånska hembygdsvård 1916-1922.
Illustrationer till S Amrosiani, Medeltida kyrklig byggnadskonst i Sverige, 1904.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Lektor i byggnadskonst med mera vid Tekniska elementarskolan i Borås 1903-1913, vid Tekniska läroverket i Malmö 1913-1924.
Inspektör för slöjdundervisning i Södra Älvsborgs län.

Medlemskap: STF 1891-1924, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Skånsk Hembygdsvård, Skånska föreningen för byggnadskultur, medlemsblad, 1916-1922.
Skånska gårdar och hus, uppmätning /tillsammans med F Hazelius), häfte 1-6, Lund 1916-1920.
Skånska gårdar och hus (tillsammans med F Hazelius), Skånska föreningen för byggnadskultur årsbok 1921-1923.
Ritningar till Skånska prästgårdar (tillsammans med Ewe & Melin, K Güettler...) 1920.
Handledning i uppmätning och beskrivning av mindre byggnader: Lund, 1918.
Tegelmurars utförande samt putsning. Stockholm, 1922.
Formulär till arbetsbeskrivning för mindre boningshus, Lund 1919 och tillsammans med A Liljenqvist 1923.
Gamla gårdar och stugor på Gotlands landsbygd, Svenska Turistföreningens tidskrift, 1904.
Meddelanden om hus i Visby, Hur skall man bygga i Visby, Sällskapet D:B:V, 1920.
Bastionen Grå Munken på Varbergs fästning.
Vår bygd, 1922.
Malmöhus slott, en vägledning för besökare och andra, Malmö 1922.
M fl artiklar i tidskrifter och tidningar.

Verk ett urval:
Restaurering av Caroli kyrka, Borås 1912.
Timmele kyrka,Västergötland 1913.
Varbergs fästning.
Gravkapell i Borås.
Undersökning och uppmätning av Visby ringmur och stavkyrkor (biträde till E Eckhoff).
Malmöhus.
Landskrona fästning.
Trefaldighetskyrkan, Uppsala.
Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.
Hedareds kapell, Västergötland.
Husaby kyrka, Västergötland.
Kastaler och kyrkor på Gotland.
Äldre Stockholmshus (S:t Eriks undersökningen).
Etsningar.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 385.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1389.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 18.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, år 1925:9.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Svensk uppslagsbok.
18 volymer med uppmätningsritningar, fotografier, skisser, korrespondens och tidningsartiklar finns på ATA Antikvarisk-topografiska arkivet.
Swedish

Primus
507

-Id
507
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075844

-Id
011034075844
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish