Baumbach, Viktor (1845 - 1926) [sv]

Baumbach, Viktor (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Viktor Baumbach var apotekare och en hängiven samlare av arkeologiska och kulturhistoriska föremål. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/01/2018 16:10:38
09/12/2023 03:47:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2a093e15-efe1-42e6-8d2a-944c020fd541 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Baumbach, Viktor
Swedish

First name
Viktor
Swedish

Last name
Baumbach
Swedish

Alternative name
Baumbach, Viktor Natanael
Swedish

Baumbach, Wiktor
Swedish

Title
Apotekare

-Title
Apotekare
Swedish
Description
Viktor Baumbach var apotekare och en hängiven samlare av arkeologiska och kulturhistoriska föremål.
Swedish

Birth
1845

-Time
1845
Death
1926

-Time
1926
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Baumbach, Viktor Natanael, apotekare. Född 1845 i Järpås, Skaraborgs län, Västergötland. Gift man. Åby municipalsamhäller, Vestra Förstaden N:o 29, kv. Kronan, Gråmanstorp, Kristianstads län, Skåne. Gift med Anna Nyborg, född 1850. Barn Anna Carolina född 1885. /Sveriges befolkning 1900, CD RA/SVAR 2006 Viktor Natanael Baumbach, född 1845, död 1926, apotekare i Ängelholm. Son till Jonas Baumbach (född 1793, död 1870), komminister i Järpås 1828, och hans hustru i andra giftet Gustava Edberg (född 1810, död 1868), dotter till en godsägare. /Cederbom, L.A. % Friberg, C.O. (1928). Skara stifts herdaminne 1850-1930. Band 1. Stockholm. Sid. 138. Viktor Natanael Baumbach, apotekare, född i Järpås församling i Skaraborgs län 18 mars 1845, avled i Ängelholm 1 augusti 1926. Son till komminister Jonas Baumbach och dennes maka Rakel Gustava Edberg, tillhörde en släkt som på 1720-talet inkommit från Sachsen och slagit sig ner i Skara. 1862 antogs B. till elev vid apoteket i Svenljunga där han avlade farmacie studiosi-examen 1865. 1870 avlade han apotekar-examen vid Farmaceutiska institutet. Tjänstgöring vid apotek i Skövde, Kronan i Norrköping, Hjorten i Örebro (16 år). År 1888 erhöll B. privilegium på apoteket i Jämshög, Blekinge. 1898 flyttade han till apoteket i Klippan men blev snart tjänstledig. B. flyttade till Ängelholm, "Villa Bellis", med hustrun Anna Nyborg. Hon avled 7 år före maken. B. startade sitt samlande tidigt. I Örebro var han styrelseledamot i Närkes fornminnesförening och deltog i ordnandet av Örebro läns museum till vilket han skänkte föremål. 1918 överlämnade han en samling förhistoriska föremål till Lunds universitets historiska museum. Botaniskt intresserad, samlade böcker, mynt, porslin, fickur, snusdosor m.m. /Handskriven levnadsteckning författad av Vilhelm Ljungfors, Malmö, läroverksadjunkt, god vän till Viktor Baumbach. Se Nordiska museets arkiv acc.nr 2010/030

Swedish

Reference
Wiséhn, Ian (2007). "Tre numismatiska samlingar i Nordiska museet. I: Svensk numismatisk tidskrift. 2007/4, sid 86-87.
Swedish

-Text
Svenskt porträttgalleri / XVIII. Apotekare (biografier af Axel Gezelius & Claës Persson)
Swedish
Primus Nordiska museet
13146

-Id
13146
-System
Primus Nordiska museet
DigitaltMuseum
021036011719
-Id
021036011719
-System
DigitaltMuseum