Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
27/07/2023 11:03:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/29bf0382-25ef-4b2c-b1a6-71ce4f47b047 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Erosion
English

Erosjon
Norwegian bokmål

Definition
de prosesser som frigjør og transporterer jord og bergartsmateriale
MERKNAD: Nedtæring av landskapet av breer, vann, vind mv. Begrepet omfatter både løsriving og transport av løsmateriale.
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

Broader concept
English
          Fysisk prosess [no] - Process
English

Narrower concept
English

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Related concept
Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Reference
NVE, ISBN: 82-410-0200-9 : Ferskvannstesaurus
Norwegian bokmål

Web reference
-Text
Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn
Norwegian bokmål