Published
Status

URI
http://kulturnav.org/297ecfda-1174-4887-b0a4-98dec263dece | RDF/XML | JSON-LD
Label
Process
English

Prosess
Norwegian bokmål

Definition
rekke av handlinger eller hendelser som innebærer en forandring eller utvikling
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

Broader concept
Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Norwegian bokmålNorwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Related concept
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål
-Text
Det norske akademis ordbok
Norwegian bokmål