Callmander, Ivar (1880 - 1951) [sv]

Callmander, Ivar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
06/06/2020 00:19:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/26607102-55c7-43a0-a7e2-0512ab0abc0b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Callmander, Ivar
Swedish

First name
Ivar
Swedish

Last name
Callmander
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
19/07/1880
-Place reference
--Place
Death
-Time
09/09/1951
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen vid realläroverket i Göteborg 1899.
CTL 1900-1903, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
KTH 1903-1905, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Lars Israel Wahlman 1905-1907.
Arkitekt för Svenska telefonbolaget i Stockholm, Moskva, Warszawa från 1906.
Egen verksamhet i Stockholm 1907.

Andra uppdrag: Verkställande direktör för Fastighets AB L M Ericsson från 1922, ledamot i styrelsen 1925.
Ledamot i styrelsen för AB Storängens samskola 1912-1922.

Lärarverksamhet: Assistent i husbyggnadskonst vid KTH 1906-1916, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Ny folkskola i Kalmar 1913, 3:e pris.
Hovrättsbyggnad i Malmö 1916, inköp.

Medlemskap: STF från 1911, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Flandrisk konst i fred och ofred - Bilder från Belgien 1915.
Det gamla Spanien i Konstnärsminnen, Konstnärsringen 1941.
Teknisk tidskrift/A, 1918, Kraftcentral vid Älvsjö; ibid år 1913, Storängens samskolebyggnad; ibid år 1919, Hovrättsbyggnaden i Malmö; ibid år 1921, Nybyggnad vid Kungsgatan kv Stuten nr 16.

Verk ett urval:
Byggnader i Storängen, Saltsjöbaden: Egen villa 1907, villa Wållgren 1908, Svenska Slöjdföreningens utställningslotteris villa 1909.
Storängens samskola 1913.
Villa Edberg 1908.
Villa Carl Wilhelmson, Fiskebäckskil 1911-1912.
Byggnad i Stockholm: Telefonbolagets kraftcentral i Älvsjö 1918, Telefon AB L M Ericssons hus, Södra Kungstornet 1922-1926, bostadshus bl a Engelbrektsg 15-17, 1922-1923, Om- och påbyggnad av kv Höga Loftet 1, Brännkyrkag 14 A, B, C - Maria Trappgränd 6 - Tavastg 1, 1929.
Bostadshus i Närke, Västmanland, Blekinge, Bohuslän etc.
Skånska hovrättens byggnad i Malmö 1916-1917.
Bruks- och industribyggnader, skolhus mm på skilda platser i Sverige.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 611.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 48.
Svenskt biografiskt lexikon.
Svensk uppslagsbok.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Boklund, Harald (red): 100 blad svensk byggnadskonst. Malmö, 1923.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Teknisk tidskrift - Arkitektur år 1909, Utställningslotteriets villa 1909 års utställning; ibid år 1916, Hovrättsbyggnad i Malmö.
Swedish

Primus
434

-Id
434
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075966

-Id
011034075966
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish