Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2571aab1-a487-47d1-b038-fb8532b9f67c | RDF/XML | JSON-LD
Label
Avsavnsverdi
Norwegian bokmål

Definition
den økonomiske verdi av ulempen en kraftforbruker opplever ved å bli rasjoner
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om kraftrasjonering [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om kraftrasjonering) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål