Forskrift om kraftrasjonering [no]

Forskrift om kraftrasjonering (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Description
Forskriften skal sikre at kraftrasjonering blir gjennomført på en samfunnsmessig rasjonell måte, slik at energien blir best mulig utnyttet ut fra hensynet til allmenne og private interesser. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
08/06/2020 11:43:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0b584e5b-c289-483c-b234-ac4fc005fbdf | RDF/XML | JSON-LD
Label
Forskrift om kraftrasjonering
Norwegian bokmål

Alternative label
Kraftrasjoneringsforskriften
Norwegian bokmål

Description
Forskriften skal sikre at kraftrasjonering blir gjennomført på en samfunnsmessig rasjonell måte, slik at energien blir best mulig utnyttet ut fra hensynet til allmenne og private interesser.
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English

Narrower concept
Web reference
Norwegian bokmål