raddle

Other languages: sveipeskje (norwegian bokmål), bomsked (swedish), käärinpirta (finnish), redekam (danish), forskeið (icelandic), peigne de mise (french), reedekamm (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Vävsked genom vilken varpöglorna trädas, innan de göras fast vid varpbommen. Bomskeden fördelar trådarna jämnt och håller varpbredden konstant under bomningen. Jfr Redkam [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/06/2016 10:14:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/24db230e-8cd3-47a9-bf80-7d273e00dec3 | RDF/XML | JSON-LD
Label
raddle
English

sveipeskje
Norwegian bokmål

bomsked
Swedish

käärinpirta
Finnish

redekam
Danish

forskeið
Icelandic

peigne de mise
French

reedekamm
German

Alternative label
Gelesekamm
German

Description
Vävsked genom vilken varpöglorna trädas, innan de göras fast vid varpbommen. Bomskeden fördelar trådarna jämnt och håller varpbredden konstant under bomningen. Jfr Redkam
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish