raddle

Other languages: sveipkam (norwegian bokmål), redkam (swedish), käärimäkaide (finnish), redekam (danish), vefjarkambur (icelandic), râteau (french), aufziehekamm (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Slå med upprättstående tappar placerad framför varpbommen vid svepningen. Varpen löper mellan tapparna och hållas därigenom i en konstant bredd. Kan slutas upptill med en list över tapparna. Jfr Bomsked. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cea38d93-8c3c-427a-bf0b-5a0b8eafa1ec | RDF/XML | JSON-LD
Label
raddle
English

sveipkam
Norwegian bokmål

redkam
Swedish

käärimäkaide
Finnish

redekam
Danish

vefjarkambur
Icelandic

râteau
French

aufziehekamm
German

Alternative label
fetagrind
Icelandic

Description
Slå med upprättstående tappar placerad framför varpbommen vid svepningen. Varpen löper mellan tapparna och hållas därigenom i en konstant bredd. Kan slutas upptill med en list över tapparna. Jfr Bomsked.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic


German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish