Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Sjur Einen Sævik: sjur.saevik@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:45:10
02/07/2022 04:20:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2486a437-682d-4179-aeb3-bcad580eb9d7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Singier, Gustave
Norwegian bokmål

First name
Gustave
Norwegian bokmål

Last name
Singier
Norwegian bokmål

Other name
Singier, Georges Annet

-Name
Singier, Georges
Norwegian bokmål

-Specified
Annet
Norwegian bokmål
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
11/02/1909

-Time
11/02/1909
Death
05/05/1984

-Time
05/05/1984
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality
Activity
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Billedkunstner

-Type of activity (text)
Billedkunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
2486A437-682D-4179-AEB3-BCAD580EB9D7

-Id
2486A437-682D-4179-AEB3-BCAD580EB9D7
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039690476
-Id
021039690476
-System
DigitaltMuseum