Winge, Gabriel (1913 - 2000) [sv]

Winge, Gabriel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:47
30/05/2020 00:31:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/23c11002-a094-4b35-9bda-e69be381cb7e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Winge, Gabriel
Swedish

First name
Gabriel
Swedish

Last name
Winge
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
13/11/1913 Uppsala (Stad) [sv]

-Time
13/11/1913
-Place reference
--Place
Swedish
Death
09/09/2000

-Time
09/09/2000
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1937, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1943, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos länsarkitekten i Härnösand 1938, E Grönwall i Stockholm 1938, Backström & Reinius 1939, länsarkitekten i Uppsala 1940, Gustaf Birch-Lindgren i Stockholm 1941, Flygförvaltningens byggnadsavdelning i Stockholm 1941-1942, Krigsmaterielverket 1943, Axén & Persson i Stockholm 1943-1944, R Engströmer i Stockholm 1943-1944.
Stadsarkitekt i nordöstra Skånes stadsarkitektdistrikt 1945-1947, stadsarkitekt i Visby 1947-1950.
Generalplanearkitekt på stadsingenjörskontoret i Malmö 1950-1951, stadsplanearkitekt där 1951-1956, stadsplanechef i Malmö 1956-1971.
Egen verksamhet i Malmö från 1971.

Andra uppdrag: Prisnämndsledamot vid allmän tävling om gravvårdar i Malmö 1962, inbjuden tävling om Stortorget i Osby 1962, allmän tävling om stadsplan för centrala delar av Hässleholm 1963, inbjuden tävling om Vellinge centrum 1971.
Ledamot i Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1975.

Lärarverksamhet: Lärare i stadsbyggnad vid Lantbruksuniversitetets avdelning för landskapsplanering i Alnarp 1960-1969.
Ofta anlitad som föredragshållare och kursledare av ABF, TBV, föreningar, organisationer och företag.

Tävlingar: Folkskola i Säffle 1939, inköp.
Restaurant vid Kärnan i Helsingborg 1946, inköp.
Stadsplan för Kyrkoköpingsområdet i Trelleborg 1955 tillsammans med Fritz Jaenecke och Sten Samuelsson, 1:a pris.
Ålderdomshem och stadsplan för Vellinge 1958 tillsammans med J Barton, 1:a pris.
Stortorget och Tingstorget i Ängelholm 1960, 1:a pris.Resor: Norden, Centraleuropa, England, Spanien, Italien, Israel, USA och Sovjetunionen (Leningrad, Moskva, Usbekistan).

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Ordförande i Malmö kommunaltjänstemäns konstförening 1956-1967, Limhamns konstförening 1960-1962, SSBS 1962-1967, Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund och Limhamns miljöförening 1975-1977.
FSS från 1945, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Byggmästaren 1949:10, Bulhus.
Byggnadsindustrin 1960:6, Malmö förr och nu; ibid år 1970:6, Den nya konkurrenssituationen.
Stadsbyggnad 1983:2, It´s a long way; ibid år 1986:4, Nytt i Malmö sen sist och nygammalt; ibid år 1987:2, Friska fläktar i Malmö hamn.
Konstperspektiv 1986:3, Recension av Svensk Arkitektur.
Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982.

Verk ett urval:
Vid egen verksamhet i Kristianstad 1945-1947: Byggnader för Osbypannan, Osby; Småhus, ingenjörsvillor Ivöverken samt Stadsplanearbeten för distriktet.
Vid egen verksamhet i Visby 1947-1950: Ombyggnads- och restaureringsarbeten; Flerbostadshusgrupp i kv Akacian samt Södervärnsskolan.
Vid egen verksamhet i Malmö 1971-: Restaurering och ombyggnad av Frans Suells Möllevångsgård; Radhusgrupp Gamlegård, Limhamn 1972; Brevbärarexpedition, kv Hälsingland, Södervärn 1973; Industri- och lagerbyggnad, kv Cementen, Limhamn 1975; Enbostadsgrupp, kv Kantlaven, Limhamn 1975; Radhuslängor, kv Sädesärlan, Limhamns torg 1976; Parhusgrupper Nya Sofielund, 1977; Restaurering av Törnschiärs hus, Södergatan, Gamla staden 1978 samt Restaurering och ombyggnad av Sommarteatern i Malmöparken till Scen- och masnégemuseum 1986, ännu ej utfört 1989.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Länsstyrelsen Skåne län och Malmö kulturmiljö, red Tykesson, Tyke: Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 1: 1945-1955, del 2: 1955-1965, del 3: 1965-1975. Malmö 2001-2002.
Dödsrunor i Kvällsposten 2000-09-09, Sydsvenska Dagbladet 2000-09-15, Ystads Allehanda 2000-09-21.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Swedish

Primus
1042

-Id
1042
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077598

-Id
011034077598
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish