Sjöström, John (1931 - ) [sv]

Sjöström, John (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
22/02/2020 00:11:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1ed45198-8ddb-4026-8612-4e9bc27883ae | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöström, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Sjöström
Swedish

Birth
09.09.1931 Lund

-Time
09.09.1931
-Place reference
Lund
--Place (text)
Lund
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Filosofie kandidat i Lund 1951.
KTH 1956, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, teknologie licentiat 1960.
KKH 1963, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd på Kooperativa Förbundets arkitektkontor 1955-1957, på KTH 1957-1966, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Delägare och ansvarig arkitekt för A4 Arkitektkontor AB 1957-1976, i Coordinator Arkitekter AB 1976-1991, i White Coordinator från 1991.

Lärarverksamhet: Professor i arkitekur vid KKH 1966-1995, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tävlingar: Endast tävlingar med 1:a pris medtagna.
Egna hem, 1958, 1:a pris, tillsammans med Tage Hertzell och Lennart Lundström, motto: Långe Jan.
Djursholm, kv Midgård, stadsplan och hustyper, 1961, 1:a pris, tillsammans med Ragnar Uppman.
Bostadsområde i Värmdö, Grisslinge, 1988, 1:a pris, tillsammans med Gunnar Landberg.

Medlemskap: SAR 1950, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Borelius Brodd, Anna, Henriksson, Gunnar, Silow, Sven, Sjöström, John: ThunOlle. Olof Thunström - en folkhemmets arkitekt, Stockholm 1999.
Arkitektur 1963:8 sid 176, Om Enköping; ibid 1963:8 sid 196, Om föränderlighet; ibid 1964:9 sid 262, Kring en ny rumsuppfattning; ibid 1965:5 sid 160, Traditionsförmedlingens etapper; ibid 1968:5 sid 14, Institutionsbyggnad vid tekniska högskolan i Stockholm. Arkitekt Gunnar Henriksson; ibid 1969:3 sid 2, Utbildning för förändring; ibid 1969:4 sid 34, Myt och människa; ibid 1970:2 sid 22, Reflexioner runt ett bokrum; ibid 1971:7/8 sid 20, reflexioner runt Martin Luthers kyrka; ibid 1973:10 sid 3, 40-tal: Försök till en bakgrund; ibid 1975:2 sid 26, Krig och fred; ibid 1975:8 sid 2, Om provisorier; ibid 1976:3 sid 4, En parentes i staden; ibid 1976:4 sid 6, resurssnålt och funktionsdugligt; ibid 1976:8 sid 12, Byker - förebild eller undantagsmiljö; ibid 1976:9 sid 32, Bankarkitekt vid sekelskiftet; ibid 1977:1 sid 25, En punktinsats; ibid 1977:1 sid 27, Rapport om markvärden; ibid 1977:1 sid 27, Bostadspolitik ur liberal synvinkel; ibid 1977:3 sid 25, Falsterbo museum; ibid 1977:3 sid 27, Mönsterplaner; ibid 1977:5 sid 17, Det gäller att skapa drägliga stadsmiljöer med rimliga insatser; ibid 1977:7 sid 30, Ofullständigt om saudiarabisk byggnadskonst; ibid 1977:10 sid 29, I väntan på bussen; ibid 1978:7 sid 5, Min godaste bostad; ibid 1978:7 sid 27, Svensk bostad; ibid 1979:3 sid 4, Vår tids form?; ibid 1979:9 sid 38, Idé och verklighet; ibid 1980:3 sid 43, Två danska Arkitektur; ibid 1980:4 sid 35, Vård av smalhus; ibid 1980:6 sid 46, Indalen - historiskt källflöde; ibid 1981:5 sid 8, 20-talet: Tonvikt på förändring; ibid 1981:5 sid 23, Med Hakon i tiden (Ahlberg); ibid 1982:3 sid 27, Förslag för Sigtuna; ibid 1982:4 sid 34, Arkitekturdebatt och vardagsarkitektur; ibid 1982:10 sid 37, Kiruna - ett samhällsbygge; ibid 1983:2 sid 28, Bostad och livssituation; ibid 1983:6 sid 4, Yrkesmannen Carl Nyrén; ibid 1986:2 sid 36, Att omtolka funktionalismen; ibid 1986:8 sid 33, Sigurd Westholm; ibid 1987:1 sid 25, Åter till hemkänslan; ibid 1988:1 sid 25, Helsingborgs hamn; ibid 1988:7 sid 62, Europas arkitektur på svenska; ibid 1989:6 sid 53, I huvudet på en arkitekt; 1990:2 sid 61, Bygglåda för bostäder; ibid 1992:6 sid 67, Trä och tradition (Arkitektur i trä. Tradition Trähus Träpriset 1992); ibid 1993:3 sid 66, Om gamla hus och nya; ibid 1996:2 sid 54, Vadan och varthän?; ibid 1996:3 sid 59, Trädgårdarnas rötter; ibid 1996:4 sid 68, Elementärt om elementbygge; ibid 1997:3 sid 26, Vardagens sammanhang; ibid 1997:5 sid 68, Samhällsplanering i en fattigare tid.

Verk ett urval:
Ansvarig/handläggare A4: Byggnader för AB Karlshamns Oljefabriker, AKO, 1958-1985.
Spännvidder i varuhus, utredning för Konsum, Stockholm, 1961.
Studentbostadsrum, utredning för Byggforskningsrådet, 1961.
Modulstudier för fritidshus för Byggstandardiseringen, 1964.
Program för perifera bostadsområden, 1968, tillsammans med Birgit Krantz.
Riktlinjer för Gamla stan för stadsbyggnadskontoret, 1973-1977.
Gamla stan, kv Python 9, ombyggnad.Ansvarig/handläggare Coordinator: Sollentuna kyrka, restaurering, 1978-1981.
Salems kyrka, restaurering, 1985-1986.
Typhus, enkelstuga, för Riksantikvarieämbetet, 1986.
Planutredning för Värmdö, Grisslinge, 1988-1989, tillsammans med Gunnar Landberg.
Konstindustrimuseum på Skeppsholmen, Stockholm, utredning, 1989.

Swedish

Reference
Gafvelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Caldenby, Claes, red: Arkitektur i förändring. A4, ELLT, Coordinator 1954-91, 2000.
Swedish

Primus
1414

-Id
1414
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077292

-Id
011034077292
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish