Larsen, Theodor (1833 - 1889) [no]

Other languages: Larsen, Theodor (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/04/2024 10:17:51
20/04/2024 02:15:06
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1dcceb58-aea4-43d6-b0ab-1d834c0c5691 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Larsen, Theodor
Norwegian bokmål

First name
Theodor
Norwegian bokmål

Last name
Larsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Th. Larsen
Norwegian bokmål

Th. Larsen (fotograffirma)
Norwegian bokmål

Th. Larsens photographiske Institut, Tønsberg
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1833

-Time
1833
Death
1889

-Time
1889
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 26.08.1833 - død 1889.
Født i Fredriksvern, død i Horten. Gift med Emilie Thorine Johansen.

Utdannet som barber og praktiserte som sådan en stund. Lærte fotografikunsten av en polakk og startet eget firma i Tønsberg i 1856. Her bygget han sitt første atelier i Kammegaden No. 212 og daguerreotyperte. Hans eldste bilder har signaturen "Th. Larsens photographiske Institut, Tønsberg".

Bygde i 1879 en egen gård på hjørnet av Store og Lille Kammegate. 1887-89 hadde han filial i Horten, også filialer i Sandefjord og Drammen.

Etter hans død i 1889 ble firmaet drevet av enken (til 1904) og datteren Emma med sønnen Ansgar Th. L. som kompanjong fra 1899. Han overtok det alene i 1906. Ved hans død i 1932 overtok hans sønn Asgeir Th. D. L. firmaet sammen med moren Jenny. Han drev det inntil det opphørte i 1965. Filialen i Drammen ble overtatt av sønnen Arthur David Hjelm L. i 1915, etter at den en tid hadde vært bestyrt av Lorentz Larsen og drevet av ham til ca. 1930.

Th. L. fikk sølvmedaljer i Drammen 1901, Christiania 1905 og Budapest 1910.

Arkivet helt fra 1864 etter Theodor, Ansgar Th. og Asgeir L., ca. 250.000 nr. er deponert i Vestfold Fylkesmuseum i Tønsberg. Slottsfjellsmuseet (tidligere Vestfold Fylkesmuseum) har overført deler av arkivet til KOMMA, Kompetansesenter for museum og arkiv (tidligere MuVe), Sandefjord.

Virkesteder:
1856-1889: Tønsberg
1887-1889: filial Horten
0000-0000: filial Drammen
0000-0000: filial Sandefjord

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Norwegian bokmål

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Norwegian bokmål

Rune Sørlie/Endre Pedersen: Fotograf-familien Larsen Tønsberg 1856-1965. Vestfold Fylkesmuseum 1989
Norwegian bokmål

Sørlie, Rune: Fotograf-familien Th. Larsen, Tønsberg 1856-1965, 2005
Norwegian bokmål

Tønsbergs Blad 11.09.1989 og 22.08.1990
Norwegian bokmål

Upublisert materiale i Preus museum
Norwegian bokmål

Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1751

-Id
1751
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007331

-Id
021036007331
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
66BC15D0-FBB5-4074-92ED-78C91EB8C573

-Id
66BC15D0-FBB5-4074-92ED-78C91EB8C573
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål