Alfredson, Hans (1931 - 2017) [sv]

Other languages: Alfredson, Hans (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Författare, skådespelare och regissör, VD för stiftelsen Skansen 1992–94. Alfredsons lundensiska bakgrund är viktig, och han blev under sin studietid uppmärksammad som studentspexare. Han var 1956–60 anställd vid Sveriges Radio. År 1961 grundade Alfredson AB Svenska Ord tillsammans med uppsaliensaren Tage Danielsson. Fram till dennes bortgång 1985 var ”Hasseåtage” ett begrepp inom svensk underhållning och svenskt kulturliv. Sin unika insats gjorde de genom ett stort antal revyer, t.ex. Gröna ... Författare, skådespelare och regissör, VD för stiftelsen Skansen 1992–94. Alfredsons lundensiska bakgrund är viktig, och han blev under sin studietid uppmärksammad som studentspexare. Han var 1956–60 anställd vid Sveriges Radio. År 1961 grundade Alfredson AB Svenska Ord tillsammans med uppsaliensaren Tage Danielsson. Fram till dennes bortgång 1985 var ”Hasseåtage” ett begrepp inom svensk underhållning och svenskt kulturliv. Sin unika insats gjorde de genom ett stort antal revyer, t.ex. Gröna hund (1962), Gula hund (1964), Spader, Madame! (1969), 88-öresrevyn (1970), Glaset i örat (1973), Svea Hund (1976) och Under dubbelgöken (1979). I sin förnyelse av revygenren satte sig de två upphovsmännen, som samtidigt nästan alltid var de främsta aktörerna, också före att variera sig från gång till gång. Deras samarbete i revyform är oftast så genuint att man inte kan särskilja (men möjligen ana) de två författarnas insatser. Till Alfredsons speciella bidrag hör dock hans improvisationer, främst vid kreerandet av en lång rad gestalter med det gemensamma efternamnet Lindeman; en betydande del av dessa improvisationer har sedermera utgivits på skiva. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:45:11
18/05/2024 06:49:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1bc4b36c-8357-44aa-b935-71657521bb45 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alfredson, Hans
Swedish

First name
Hans
Swedish

Middle name
Folke
Swedish

Last name
Alfredson
Swedish

Description
Författare, skådespelare och regissör, VD för stiftelsen Skansen 1992–94. Alfredsons lundensiska bakgrund är viktig, och han blev under sin studietid uppmärksammad som studentspexare. Han var 1956–60 anställd vid Sveriges Radio. År 1961 grundade Alfredson AB Svenska Ord tillsammans med uppsaliensaren Tage Danielsson. Fram till dennes bortgång 1985 var ”Hasseåtage” ett begrepp inom svensk underhållning och svenskt kulturliv. Sin unika insats gjorde de genom ett stort antal revyer, t.ex. Gröna hund (1962), Gula hund (1964), Spader, Madame! (1969), 88-öresrevyn (1970), Glaset i örat (1973), Svea Hund (1976) och Under dubbelgöken (1979). I sin förnyelse av revygenren satte sig de två upphovsmännen, som samtidigt nästan alltid var de främsta aktörerna, också före att variera sig från gång till gång. Deras samarbete i revyform är oftast så genuint att man inte kan särskilja (men möjligen ana) de två författarnas insatser. Till Alfredsons speciella bidrag hör dock hans improvisationer, främst vid kreerandet av en lång rad gestalter med det gemensamma efternamnet Lindeman; en betydande del av dessa improvisationer har sedermera utgivits på skiva.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/06/1931

-Time
28/06/1931
Death
10/09/2017 Lidingö (Stad) [sv], , ,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Alfredson

-Time
10/09/2017
-Place reference
--Place
Swedish
-Source
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Alfredson
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Web reference
-Text
Hans Alfredson på Wikipedia
Swedish
DigitaltMuseum
021036874593
-Id
021036874593
-System
DigitaltMuseum