Sterner, Nils (1904 - 1990) [sv]

Other languages: Sterner, Nils (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:50
02/03/2024 00:18:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1a5e2ea1-e2ad-48e7-bf13-b95779386a12 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sterner, Nils
Swedish

First name
Nils
Swedish

Last name
Sterner
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
25/08/1904 Lilla Alby (Stadsdel) [sv], , ,

-Time
25/08/1904
-Place reference
--Place
Death
15/11/1990 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
15/11/1990
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1925-1929, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1931-1933, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Erik Lallerstedt 1929, hos Lars Israel Wahlman 1929-1933, hos Carl Westman 1933-1934, hos Paul Hedqvist 1934-1935.
Stadsarkitekt i Sundbyberg 1935-1945.
Chefsarkitekt vid Stockholms stads fastighetskontor 1945-1966.
Egen verksamhet från 1935.

Andra uppdrag: Byggnadstekniskt sakkunnig i den statliga kommittén för inrättandet av ett centralinstitut för idrottsrörelsens kursverksamhet 1938.
Ledamot i styrelsen för tidskriften Byggmästaren 1941-1944.
Ordförande i svenska utställningskommittén för de svensk-danska arkitekturutställningarna i Stockholm och Köpenhamn 1942-1943.
Redaktör för Stadsbyggnad 1958-1962.
Prisdomare i ett tiotal allmänna arkitekttävlingar.

Tävlingar: Stadsplan och badhus vid Gustaf Adolfs torg i Helsingborg 1931 tillsammans med Hans Westman, 1 av 3 pris.
Museum i Malmö 1932 tillsammans med Hans Westman, 2:a pris.
Utvidgning av Skansen i Stockholm 1935 tillsammans med Yngve Ahlbom, 1 av 3 pris.
Halmstads rådhus 1935 tillsammans med Yngve Ahlbom, 1:a pris.
Samrealskola i Sundbyberg 1938, 2:a pris.
Ålderdomshem och sjukhem i Sundbyberg 1938, 1:a pris.
Rådhus och konserthus i Lund 1939 tillsammans med Yngve Ahlbom, 3:e pris.
Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm 1939 tillsammans med Yngve Ahlbom, inköp.
Folkets hus och hörsal i Karlstad 1940 tillsammans med Yngve Ahlbom, inköp.
Flickskola i Malmö 1940, inköp.
Simhall och bibliotek i Malmö 1941 tillsammans med Sture Frölén, inköp.
Stadshus, stadsbibliotek, brandstation, tullhus, badhus, hotell och restauranger i Lysekil samt ordnandet av Rosvikstorg 1942 tillsammans med Sture Frölén, 1:a pris.
Länslasarett i Fagersta 1943 tillsammans med Sture Frölén och Elisabeth Edstam Sterner, 3:e pris.
Enskede läroverk i Stockholm 1945 tillsammans med Sture Frölén, inköp.
Förvaltningsbyggnad vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1945 tillsammans med Sture Frölén, 3:e pris och 1:a pris vid omtävling, ej utfört.
Solna centrum 1946 tillsammans med Sture Frölén, 2:a pris.
Musikaliska Akademien 1948 tillsammans med Sture Frölén, 3:e pris.
Förvaltningsbyggnad på Ulleviområdet i Göteborg tillsammans med Sture Frölén, 3:e pris och 1:a pris vid omtävling 1960.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, styrelseledamot 1944-1946.
SA, Svenska Arkitektföreningen, sekreterare 1940-1943.
Ledamot i styrelsen för STF, Svenska Teknologföreningen, 1940-1943 och arbetsutskottet i STFs kontraktskommitté 1949-1973.
FSS från 1938, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.
Samfundet för Hembygdsvård, styrelseledamot 1944-1960.
Svenska Kommunaltekniska föreningen 1948-1959, vice ordförande 1952-1959.
Stockholms skönhetsråd till 1966.

Egna skrifter: En dag som arkitekt ur Hur det är i mitt yrke, Stockholm, 1944.
Så formade sig mitt liv, uå.
Ytterstadens stadsbild och miljö ur Levande stad 1959.
Vården av en stadsmiljö ur Bygd och naturs årsböcker 1970.
Ett rådhus kommer till ur Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1971.
Byggmästaren 1938:5 sid 46, Idetävling om rådhus i Västerås; ibid år 1939:12 sid 177, Halmstads rådhus; ibid år 1942:18 sid 231, Arkitekturutställningen; ibid år 1942:26 sid 354, Arkitekturutställningens eftermäle; ibid år 1945:20 sid 383, Harald Ericsons kapell och krematorium i Borås; ibid år 1956:15 sid 257, Stockholm bygger. Fastighetsnämndens byggnadsprogram 1946; ibid år 1951:24 sid 429, Västertorp 2, Stockholm; ibid år 1952-A:1 sid 10, Sofia kyrka i Stockholm. Restaurering; ibid år 1952-A:6 sid 121, Radhus vid Skönstaholm; ibid år 1952-A:9 sid 207, Hotell Lysekil; år ibid 1953-A:8 sid 153, Pensionärshem i Nockebyhov; ibid år 1955-A:12 sid 305, Centrum i Västertorp (Kv Slalombacken).
Artiklar också i tidskrifterna Gamla stan, Kommunalteknisk tidskrift, Stadsbyggnad och Gypronytt 1967 m fl.

Verk ett urval:
Halmstads rådhus 1935-1938, tillsammans med Yngve Ahlbom.
Sundbybergs nya folkskola 1939.
Stadsplan i Sundbyberg 1941.
Hotell Lysekil 1942, tillsammans med Sture Frölén.
Ålderdomshem i Sundbyberg, Östergården, 1951.
Restaurering av Ornö kyrka 1962-1963.
Som chefsarkitekt på Stockholms Fastighetskontor: (fullständig lista finns i Fastighetsnämndens verksamhetsberättelser för respektive år) Västertorps centrum (höga centrumhuset, sjuksköterskebostäder, ålderdomshem) slutet på 1950-talet; Bagarmossens centrum; Hotell Bromma 1957; Nya polishuset mot Kungsholmsgatan 1954-1959, tillsammans med N Å Carlberg; Bromma Medborgarhus i Alvik 1950-tal; Bakteriologiskt Centrallaboratorium på Sabbatsberg, Stockholm 1950-1952, tillsammans med T Virke; Nockebyhovs pensionärshem, Tältgatan 1950-1952; Radhus, Skönstaholm, Hökarängen 1952, tillsammans med E F Dahl; Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, 1962-1966, tillsammans med C-O Deurell.
Restaureringar av hus tillhöriga staden, bl a: Sturehov i Botkyrka; Åkeshovs slott i Bromma 1958; Hässelby slott 1961-1963; Örby i Brännkyrka; Valdemarsudde; Stadsmuseet 1962-1965, tillsammans med E Eide, gård och trappa H Blom; Ulvsunda slott i Bromma, på uppdrag av Landstinget 1974-1975; Börshuset; Garnisonssjukhuset för Landstinget 1968-1971; Ebba brahes palats samt olika kulturreservat, främst på Södermalm.

Swedish

Reference
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Lundkvist, Klas: Radhusområdet Skönstaholm. Tillkomst och kvaliteter, examensarbete vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholm 1993.
Söderlind, Eva: Sundbyberg - om hus och miljöer från bronsålder till nutid. Sundbyberg, 1995.
Dagens Nyheter 1990-11-22, dödsruna.
Svenska Dagbladet 1990-11-24, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1074

-Id
1074
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077328

-Id
011034077328
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish