Ericson, Sigfrid (1879 - 1958) [sv]

Other languages: Ericson, Sigfrid (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:09:33
25/05/2024 01:14:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0db07cb8-b797-46a1-968e-91eafd47f959 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ericson, Sigfrid
Swedish

First name
Sigfrid
Swedish

Last name
Ericson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
07/10/1879
-Place reference
--Place
Death
22/01/1958

-Time
22/01/1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: CTL 1894-1899, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1899-1902, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1924.
Verksam i arkitektkonsortiet Ares (med anledning av jubileumsutställningen i Göteborg) 1919-1923.
Egen verksamhet.
Möbelarkitekt.

Andra uppdrag: Medlem av byggnadskommittén för Göteborgs stadsteater 1929-1935.

Lärarverksamhet: Lärare vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1902-1906, i byggnadslära vid CTL 1903-1913, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg, rektor vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1913-1945.
Filosofie hedersdoktor vid Göteborgs högskola 1950.

Tävlingar: Götaplatsens ordnande i Göteborg 1917 tillsammans med Ernst Torulf, Arvid Bjerke samt Ragnar Swensson, motto Ares, 2:a pris.

Medlemskap: STF från 1910, Svenska Teknologföreningen.
Arkitektföreningen i Göteborg, styrelseledamot 1903-1920.
Konstfliten 1904.
Slöjdföreningens skola från 1913.
Röhsska konstslöjdsmuseet från 1913.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1912 sid 29, Kyrkor i Hunnebostrand, Surte, missionshus i Jonsered.
Slöjdföreningens skola på jubileumsutställningen i Göteborg 1923, Göteborg 1923.
Teknisk tidskrift 1918 sid 111, Götaplatsen, Göteborg, 2:a pris, tillsammans med E Torulf, A Bjerke, R O Swensson, motto: Ares; ibid år 1918 sid 126, Förslag till Gustav Adolfs torgs ordnande i Göteborg tillsammans med A Bjerke och R O Swensson.
Jubileumsutställningens arkitektur, 1930.
Slöjdföreningens skola på Stockholmsutställningen 1930, 1931.

Verk ett urval:
I arkitektkonsortiet Ares: Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, Götaplatsen 1919-1923, konstmuseet och konsthallen därstädes.
Kommunala mellanskolan i Göteborg 1936-1938.
Västergötland, Masthuggskyrkan, Göteborg, 1911–1914.
Bohuslän, Lyse kyrka, 1911–1912.
Bohuslän, Hunnebostrands kyrka, Tossene sn, 1911.
Västergötland, Surte kyrka, Nödinge sn, 1912.
Västergötland, Lundby, Göteborg 1918.
Västergötland, Skene kyrka, Örby sn, 1920.
Västergötland, Strömsfors kapell, Örsås sn, 1922.
Bohuslän, Jörlanda kyrka, 1924-1925. Återuppförande.
Västergötland, Brämaregårdens kyrka, Göteborg, 1925.
Bohuslän, Flatö kapell, Morlanda sn, 1926.
Halland, Träslövsläge kyrka, Träslövs sn, 1927.
Bohuslän, Hönö kyrka, Öckerö sn, 1933–1934.
Västergötland, Svenasjö kyrka, Örby sn, 1934-1936.
Västergötland, Kinnarumma kyrka, 1940.
Västergötland, Nissaström kyrka, 1940.
Västergötland, Johannebergskyrkan, Göteborg, 1940.
Ett flertal kyrkorestaureringar.
Villor och egna hem.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 583.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 77.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det - Svensk biografisk handbok.
Teknisk tidskrift - Arkitektur år 1915 sid 69, Masthuggskyrkan i Göteborg.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1929 sid 653.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
445

-Id
445
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076188

-Id
011034076188
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish