Parelius, Fredrik (1879 - 1970) [no]

Parelius, Fredrik (norwegian bokmål)

Afrikaregisteret (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Norsk jurist og offiser som tok tjeneste i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo i årene 1906 til 1909 som dommer. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
espen.waehle@marmuseum.no [no]
License
Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (CC BY-NC-SA) [no] applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/05/2020 08:05:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0c30f052-d32a-485b-bd71-d7eafa003d58 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Parelius, Fredrik
Norwegian bokmål

First name
Fredrik
Norwegian bokmål

Middle name
Arnoldus
Norwegian bokmål

Last name
Parelius
Norwegian bokmål

Title
Edsvoren translatør, overrettsaksfører, dommer, forfatter, offiser

-Title
Edsvoren translatør, overrettsaksfører, dommer, forfatter, offiser
Norwegian bokmål
Description
Norsk jurist og offiser som tok tjeneste i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo i årene 1906 til 1909 som dommer.
Norwegian bokmål

Birth
25/03/1879 Oslo (By) [no]

-Time
25/03/1879
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Death
25/07/1970 Oslo (By) [no]

-Time
25/07/1970
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Norsk jurist (embedseksamen 1904) og offiser (fra 1901) som tok tjeneste i Fristaten Kongo (EIC) og Belgisk Kongo i årene 1906 til 1909 som dommer. Han tjenestegjorde i Nouvelle Anvers (Mazaka), Boma og Buta. Parelius var også en betydelig forfatter med flere verk som hentet stoff fra Kongo. Han jobbet senere, blant annet, i Point Noire for en norsk hvalfangst-stasjon i Fransk Kongo og på en kopra-plantasje i Mosambik, der Christian Thams og andre hadde eierinteresser. Det er ikke alltid enkelt å vite hva som var fiksjon - og fakta - i hans fremstillinger av sin livshistorie. Men, hans livshistorie og forfatterskap er aldri kjedelig! Parelius arbeidet etter Kongo også som overrettssakfører og fra 1915 som edsvoren translatør i Norge.

Norwegian bokmål

Related to
Falkenberg, Magnus Puntervold (1882 - 1950) [no] arbeidet sammen i Kongo, Angola

-Other actor
-Specification
arbeidet sammen i Kongo, Angola
Norwegian bokmål
Activity
Mozambique (Country) Portugisisk Øst-Afrika

-Place reference
Mozambique (Country) Portugisisk Øst-Afrika
--Place
--Specified
Portugisisk Øst-Afrika
Norwegian bokmål
Democratic Republic of the Congo (Country) Fristaten Kongo, Belgisk Kongo

-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country) Fristaten Kongo, Belgisk Kongo
--Specified
Fristaten Kongo, Belgisk Kongo
Norwegian bokmål
Reference
Halbo, Sverre M. 1933. ‘Parelius, Fredrik Arnoldus’. In Norges advokater og sakførere 1932, 571. Oslo: Aschehoug.
Norwegian bokmål

Johnsen Rønning, Aina 2007: «100 år siden norske jurister dro til Afrika: Mellom despoter og kannibaler», Advokatbladet, 1: 44-45
Norwegian bokmål

Kolberg, Asbjørn. 1982. Fra Kristiania til Kongo; en presentasjon av Fredrik Parelius’ eksotiske forfatterskap. hovedoppgave. Trondheim.
Norwegian bokmål

Les archives africaines, Ministère belge des affaires étrangères, RM 263
Norwegian bokmål

Mardal, Magnus. 1984. ‘Parelius, Fredrik Arnoldus’. In Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905. Biografiske opplysninger. Bind 3, del 2. Sakførere 1848-1905, 3:418. 2. Oslo: Den norske advokatforening.
Norwegian bokmål

Parelius, Fredrik. 1919. Min sorte legende. Oslo: Helge Erichsen.
Norwegian bokmål

Parelius, Fredrik. 1921. Urskogens fredløse. Oslo: Aschehoug.
Norwegian bokmål

Parelius, Fredrik. 1929. Trope. Oslo: Aschehoug.
Norwegian bokmål

Parelius, Fredrik. 1931. «Ne-Me-Le». Samtiden, nr. 3.
Norwegian bokmål

Parelius, Fredrik. 1942. Gale faktorer. Oslo: Aschehoug.
Norwegian bokmål

Sørensen, Steinar. 1977. ‘Fra Kristiania til Kongostaten’. Byminner 2: 1–25.
Norwegian bokmål

Ukjent. 1948. «Parelius, Fredrik». I Studentene fra 1898. Biografiske opplysninger samlet til 50-årsjubileet. Bd. 2. Oslo.
Norwegian bokmål

Wæhle, Espen. 2002. ‘Monganga Makazzi, Judchi og andre nordmenn under Kongostjernen 1885–1908’. In Nordmenn i Afrika – afrikanere i Norge, Kirsten Alsaker Kjerland & Anne K. Bang (red), 189–208. Bergen: Fagbokforlaget.
Norwegian bokmål

Web reference
-Text
Omtale i Norsk Biografisk Leksikon
Norwegian bokmål
-Text
Morgenbladet om Parelius' forfatterskap
Norwegian bokmål
-Text
Oppføring i folketelling 1900, Digitalarkivet
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038370211
-Id
021038370211
-System
DigitaltMuseum