Broberg, Peter (1935 - 2006) [sv]

Broberg, Peter (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/09085f5d-9289-4f77-b120-e82c6ddf14da | RDF/XML | JSON-LD
Name
Broberg, Peter
Swedish

First name
Peter
Swedish

Last name
Broberg
Swedish

Birth
1935 Lund

-Time
1935
-Place reference
Lund
--Place (text)
Lund
Swedish
-Time
2006
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Kunstakademiet, Köpenhamn 1966.

Verksamhet: Egen verksamhet genom Landskronagruppen från 1972.

Andra uppdrag: Ledamot i Skånes Turisttrafikförbund, 1970-talet.
Teknologie doktor vid LTH 1974, Lunds Tekniska Högskola.

Lärarverksamhet: Akademiadjunkt vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1966-71.
Professor i stadsbyggnad vid CTH 1971-73, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Professor i humanteknologi vid Lunds universitet.

Medlemskap: Skånska akademien från 1981.
Vice ordförande i Stiftelsen Skånsk Framtid från 1989.
Ordförande i Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag.

Egna skrifter: Stort antal artiklar i framförallt svenska och danska tidskrifter.
Redigering av antologin Struktur, Frihed, Form tillsammans med Karen Zahle, Arkitektens Forlag, Köpenhamn.
Regional Urbanisms. The Teilhard Review, vol 13 nr 1, The Teilhard Centre, London, 1978.
Myter och märkvärdigheter från staden i vinden. Settern, 1984.

Verk ett urval:
Organisk struktur för Öresundsregionen, idéprojekt, med Grön Plangruppen, 1965.
Småhussystem, Stolpahuset, 1966.
Plateausystemet, med N Kjeldsen och C C Hansen, 1968.
Stora Björn, Gävle, brukaredeltagandeprojekt, 1975-77.
Nya Esle, stadsbyggnadsprojekt, Eslöv, 1978.
Stadsplan för centrala Staffanstorp.

Swedish

Reference
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv, varav Skånska Dagbladet 2006-01-10 och 2006-01-11, Nordvästra Skånes Tidningar 2006-01-11, dödsrunor.
Anders Ekholm, Nils Ahrbom, Peter Broberg och Poul-Erik Skriver: Utvecklingen mot strukturalism i arkitekturen. Stockholm, 1980.
Swedish

Primus
1562

-Id
1562
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075936

-Id
011034075936
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish