Siösteen, Albert (1853 - 1945) [sv]

Siösteen, Albert (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:49
23/05/2020 00:30:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/04e6e0d9-2e3e-4452-a864-9468594e64d0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Siösteen, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Siösteen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1853

-Time
1853
Death
1945

-Time
1945
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Verksamhet: Verksam i Stockholm.

Verk ett urval:
Hyreshus i Stockholm: Tavastg 26A (tillsammans med Johansson); Monténska huset, St Paulsg 29, 1888; Blekingeg 59, 1889; Kungsg 86; Nybrog 60 1889; Tyskbagarg 3, 1889-1892; Banérg 15, 1895-1896; Skepparg 15-19, 1889-1890; Grevg 39, 1904; Karlbergsv 25-27, 1898-1905; Tegnérg 5, 1890-1893; Hornsg 87, 1899- 1903; Hornsg 83-85, 1903 -1905 samt St Eriksg 92, 1912-1913.

Swedish

Reference
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Stockholms stadsmuseum (utgivare): Södermalm. Södra Maria del av Högalid. Byggnadsinventering. Stockholm, 1974.
Swedish

Primus
656

-Id
656
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077283

-Id
011034077283
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish