Quiding, Hans (1901 - 1977) [sv]

Quiding, Hans (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:43
04/04/2020 00:10:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/025b5d02-5b6c-411a-a5c1-e1f15df178f6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Quiding, Hans
Swedish

First name
Hans
Swedish

Last name
Quiding
Swedish

Birth
05/01/1901 Växjö (Stad) [sv]

-Time
05/01/1901
-Place reference
--Place
Swedish
Death
01/08/1977 Kalmar (Stad) [sv]

-Time
01/08/1977
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1919-1924, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1926-1928, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Folke Bensow, Evert Milles, Osvald Almqvist.
Anställd hos Gunnar Asplund 1926-1930 (deltog bl a i arbetet med Stockholms stadsbibliotek och Stockholmsutställningen 1930).
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen och biträdande arkitekt vid Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1931, byggnadsråd och chef för stadsplanebyrån 1945-1960 och för kulturhistoriska byrån 1961-1966.
Egen verksamhet.

Andra uppdrag: Ledamot i Stockholms skönhetsråd 1945-1952 och 1961-1963.
Vice ordförande i Statens konstråd 1961-1967.
Styrelsen för International Federation for Housing and Planning i Haag 1951-1958.
Försvarets fastighetsnämnd 1958-1961.

Lärarverksamhet: Föreläsare i stadsplanekonst vid KKH 1939-1941, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.Resor: Italien och Tyskland 1926.
Skottland, Frankrike, Italien och Tyskland 1930.

Medlemskap: STF från 1924, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, sekreterare 1936-1939.

Egna skrifter: Byggmästaren 1938:15, Riksmöte i Malmö med utflykt till Köpenhamn; ibid år 1944:25, Gustaf Linden; ibid år 1947:13, Förenklad detaljplanering i stadsplan för vissa slag av bostadsområden; ibid år 1948:5, Diskussion om bostadsmiljön.
Medarbetade i svensk och utländsk fackpress.

Verk ett urval:
Samhälls- och stadsplanering.
Kyrkornas administrativa byggnader.
Bostadshus, butiksinredningar, utställningspaviljonger, ljusreklam, möbler och gravvårdar.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1175 och 1468.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Dagens Nyheter 1977-08-03, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1007

-Id
1007
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077151

-Id
011034077151
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish